حمید بابایی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212141  32353004 (035)
 babaei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

تحصیلات دانشگاهی

دکتری، مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1395.
کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی (تولید)، دانشگاه یزد، یزد، ایران، 1390.
کارشناسی، مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، 1388.

توسط : babaei | تاریخ : 1395/10/12 | نظرات

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

1. تحقیق در عملیات به ویژه تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM)
2. هوش محاسباتی (شبکه‌های عصبی مصنوعی و منطق فازی)
3. ارزیابی عملکرد
4. مدیریت استراتژیک  با رویکرد آینده نگاری
5. سیستم داینامیک

توسط : babaei | تاریخ : 1395/10/12 | نظرات

افتخارات

1. کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
2.  انجام طرح سربازنخبگی تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان
3. دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه یزد در سال 1390
4. دو مقاله شایسته تقدیر در اولين جشنواره آثار پژوهشي برتر کشور در حوزه بهره‌وري
5. پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1397
6. رتبه دوم پژوهشگر برتر استان در سال 1399

توسط : babaei | تاریخ : 1395/10/12 | نظرات

سوابق اجرایی

1. رییس هیئت مدیره خانه نخبگان شهرستان میبد
2. مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی دانش بنیان رویان پژوهان کویر
3. عضو شورای مراکز آموزش عالی شهرستان میبد
4. مشاور شرکت فولاد فناوران آبتین اردکان
5. مجری پروژه تدوین چارت سازمانی جامعه یاوری فرهنگی تهران.

توسط : babaei | تاریخ : 1395/10/12 | نظرات

سوابق آموزشی

1. تدریس دروس مدیریت کارخانه و سیستم های خرید، انبارداری و توزیع و OR در دانشگاه یزد
2. تدریس دروس آمار، OR، مدیریت کارخانه، طرح ریزی و تعمیرات نگهداری، کنترل پروژه، مدیریت و تشکیلات کارگاهی و اصول سرپرستی در مقطع کارشناسی و دروس تحلیل اماری و روش تحقیق پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و هنر
3. تدریس دروس مدیریت انتقال تکنولوژی، MISپیشرفته، حسابداری مدیریت، مدیریت طرح های توسعه و مدیریت پروژه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
4. تدریس درس مبانی سازمان و مدیریت در دانشگاه میبد
5. تدریس دروس مدیریت تولید، آمار، مبانی سازمان و مدیریت، OR ، مدیریت کیفیت و بهره وری و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم در دانشگاه علمی-کاربردی میبد و دانشگاه علمی-کاربردی استانداری یزد
6. مدرس کلاس های آموزشی مهندسین و کارکنان کارخانه گندله سازی اردکان

توسط : babaei | تاریخ : 1395/10/12 | نظرات

مقالات ISI و علمی-پژوهشی

Foroughi, A., Tahari, MH., Babaei Meybodi, H., Esfahani, MJ., (2012). “Pragmatics of hybrid approach DEA/VIKOR to assess international airports of Iran”, Indian Journal of Science and Technology, 5(8), pp. 3115-3121.
Tahari Mehrjardi, MH., Babaei Meybodi, H., Morovati Sharifabadi, A., (2012). “Investigation and ranking of Iranian provinces in terms of access to health sector indicators”, Journal of Health Information Management, 9(3), pp. 356-369.
Goudarzi, Gh., Azar, A., Azizi, F., Babaei Meybodi, H., (2016). “A Proposed Framework for Regional Foresight as an Interdisciplinary Research Field Case Study: Yazd Spatial planning Document”, Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 8(2), pp. 133-155.
Saeeda Ardakani, S., Zanjirchi, M., Babaei Meybodi, H., Jafari, MB., (2013). “An Integrated Balanced Score Card and Gap Analysis Model for Performance Measurement Using Fuzzy TOPSIS”, Journal of Studies in Library and Information Science, 20(11), pp. 1-16.
Mirfakhradini, SH., Babaei Meybodi, H., Morovati Sharifabadi, A., (2013). “FORECAST CONSUMPTION ENERGY OF IRAN USING HYBRID MODEL OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND GENETIC ALGORITHMS AND COMPARED WITH TRADITIONAL METHODS”, Journal of Management Research In Iran (Modares Human Sciences), 17(279), pp. 196-222.
Tahari Mehrjerdi, M.H., Zanjirchi, M., Babaei Meybodi, H., Zarei Mahmodabadi, M., (2012). “Extension of a Non-Parametric Model to Evaluate the Performance of Participating Nations in Olympic Games”, Journal of Sport Management, 4(14), pp. 177-196.
Tahari Mehrjerdi, M.H., Babaei Meybodi, Taghizadeh Mehrjerdi, R., (2012). “Energy Consumption Modeling and Forecasting in Iran’s Transportation Sector: Application of Artificial Intelligence Models”, The Journal of Planning and Budgeting, 17(1), pp. 29-47.
Morovati Sharifabadi, A.,Tahari Mehrjardi, MH., Babaei Meybodi, H., (2012). “Presentation of a Goal Programming Model for Performance Evaluation of Public Libraries in the Country's Provinces”, Iranian Journal of Information Processing & Management, 27(1), pp. 353-370.
Tahari Mehrjardi, MH., Babaei Meybodi, H., javidi, S., (2012). “Failure Finding the Iran's Research and Development Performance in both Sectors: the Production and Publishing of Knowledge Using Network DEA”, Iranian Journal of Information Processing & Management, 27(4), pp. 841-856.
Babaei Meybodi, H., Tahari Mehrjardi, MH., Taghizadeh Mehrjerdi, R., (2012). “Comparison of Neuro-Fuzzy, Artificial Neural Network and Multivariate Regression for Prediction energy consumption in the country”, Journal of Economics Research, 12(3), pp. 43-64.
Tahari Mehrjardi, MH., Morovati Sharifabadi, A., Babaei Meybodi, H., Zarei Mahmodabadi, M.,(2012). “APPLICATION THE COMBINED METHOD OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS & PREFERENCE DEGREE APPROACH FOR EVALUATION PERFORMANCE OF DMUS BASED ON FUZZY APPROACH”, JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH AND ITS APPLICATIONS (JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS), 9(132), pp. 21-34.
Mirghafoori, SH., Mirfakhraddiny, SH., Tahari Mehrjardi, MH., Babaei meybodi, H., (2012). “IMPROVING EVALUATION MEASUREMENTS OF MANAGEMENT DEPARTMENTS IN HIGHER EDUCATION CENTERS IN THE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS MODELS USING GOAL PROGRAMMING”, Journal of Iranian Higher Education, 4(1), pp. 185-206.
Tahari Mehrjardi, MH., Shakeri, F., Babaei meybodi, H., (2012). “A STUDY TO INVESTIGATE THE EFFICIENCY, ANALYSIS AND RANKING OF IRAN'S AIRPORT SYSTEMS BY A CROSSING EFFICIENCY EVALUATION”, Journal of Transportation Research, 9(332), pp. 275-291.
Tahari Mehrjardi, MH., Mirghafoori, SH., Shakeri, F., Babaei meybodi, H., (2012). “A STUDY TO INVESTIGATE THE EFFICIENCY, ANALYSIS AND RANKING OF IRAN'S AIRPORT SYSTEMS BY A CROSSING EFFICIENCY EVALUATION”, Journal of Behbood Modiriat, 6(115), pp. 105-127.
Mirghafoori, SH., Babaei meybodi, H., Tahari Mehrjardi, MH., (2011). “Analysis and performance evaluation of country provinces in the use of notification existing capacities by cross efficiency evaluation method”, Journal of Library and Information Science, 56(4), pp. 245-266.
Tahari Mehrjardi, MH., Farid, D., Babaei meybodi, H., (2011). “PRESENTATION THE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS/GOAL PROGRAMMING INTEGRATED MODEL FOR IMPROVES DECISION MAKING UNIT'S EFFICIENCY MEASUREMENT (CASE STUDY: THE BANK BRANCHES)”, Journal of Industrial Management Studies, 8(21), pp. 21-37.
Mirghafoori, SH., Tahari Mehrjardi, MH., Babaei meybodi, H., (2010). “Identifying the development status in Iran and ranking the provinces in terms of access to the library sector indicators”, Journal of Library and Information Science, 51(3), pp. 243-270.

توسط : babaei | تاریخ : 1395/10/12 | نظرات

طرح های پژوهشی

1. مجری طرح پژوهشی با عنوان تدوین سند توسعه پایدار گردشگری استان یزد.
2. همکار اصلی و مدیر اجرایی طرح ملی تبیین چشم انداز و طراحی سناریوی توسعه فضایی استان یزد. (دانشگاه تربیت مدرس)
3. همکار اصلی طرح ملی با عنوان تدوین سند چشم انداز توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان یزد.(دانشگاه یزد)
4. همکار اصلی طرح پژوهشی با عنوان اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری در تعاونی ها و مقایسه آن با سایر بخش‌ها.(دانشگاه تربیت مدرس)
5. همکار اصلی طرح پژوهشی با عنوان شناسايي و رتبه‌‌بندي عوامل مؤثر بر افزايش کارآمدی شركت‌هاي تعاوني استان یزد و ارائه‌ی راه‌کارهای پیشنهادی با رویکرد مدل تعالی سازمانی EFQM.(دانشگاه یزد)
6. همکار اصلی طرح پژوهشی با عنوان برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.(دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد)

توسط : babaei | تاریخ : 1395/10/12 | نظرات

عضویت در مجامع علمی

عضو انجمن علوم مدیریت ایران (IAMS)؛
عضو انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران(ISAIM)؛
داور نشریه علمی-پژوهشی پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی.

توسط : babaei | تاریخ : 1395/10/12 | نظرات

راهنمایی/مشاوره پایان نامه و رساله

امیریونس جعفری، "طراحي مدل پوياي آينده نگاري توسعه منطقه با محوريت ساختار توليد و مصرف انرژي با رويكرد پويايي سيستم(مطالعه موردي: استان يزد)"، مشاوره، دانشگاه یزد؛
سینا نسیم سبحان، "طراحي مدل پوياي آينده نگاري توسعه منطقه اي با محوريت خدمات با رويكرد پويايي سيستم(مطالعه موردي: استان يزد)"، مشاوره، دانشگاه یزد؛

توسط : babaei | تاریخ : 1395/10/12 | نظرات