سمیه سادات موسوی  سمیه سادات موسوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  دانشیار
 33212400 (035)  33213333 (035)
 mousavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

كارشناسي: مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي اميرکبير، 1386
         عنوان پایان نامه: تحلیل مدیریت ریسک با تاکید بر اجرای آن در یک پروژه خاص

كارشناسي ارشد : مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي اميرکبير، 1388
         عنوان پايان نامه: توسعه مدل برنامه نويسي ژنتيک براي توليد قواعد معاملات سهام در بورس تهران
دکتري: مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي اميرکبير، 1394
         عنوان رساله: مدلسازي يک سيستم خبره غيرمستقيم براي انتخاب پرتفوي مبتني بر برنامه نويسي ژنتيک

توسط : mousavi | تاریخ : 1396/08/25 | نظرات

سوابق پژوهشی

مقالات ISI

 •  A. Esfahanipour & S. Mousavi, “A Genetic Programming Model to Generate Risk-Adjusted Technical Trading Rules in Stock Markets”, Expert Systems With Applications, Vol. 38, 2011, pp. 8438-8445.
 •  S. Mousavi, A. Esfahanipour & M. H. Fazel Zarandi, “A novel approach to dynamic portfolio trading system using multitree genetic programming”, Knowledge-Based Systems, Vol. 66, 2014, pp. 68-81.
 •  S. Mousavi, A. Esfahanipour & M. H. Fazel Zarandi, “MGP-INTACTSKY: Multitree Genetic Programming-based learning of INTerpretable and ACcurate TSK sYstems for dynamic portfolio trading”, Applied Soft Computing, Vol. 34, 2015, pp. 449–462.

مقالات علمی- پژوهشی بین المللی

 • A. Esfahanipour & S. Mousavi, “Genetic programming application to generate technical trading rules in stock markets”, Int. J. Reasoning-based Intelligent Systems, Vol. 2, Nos. 3/4, 2010, pp. 244-250.

مقالات کنفرانس

 • A. Esfahanipour, B. Karimi & S. Mousavi, “The Profitability of Technical Trading Rules in Tehran Stock Exchange: An Application of Genetic Programming”, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2009), Turkey, June 2009.
 • S. Mousavi, A. Esfahanipour & M. H. Fazel Zarandi, “A fuzzy portfolio trading system in the foreign exchange market based on technical analysis”, 12th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2016), Tehran, Iran, Jan. 2016.
 • S. Mousavi, “Developing a credit scoring model using a Function and induction-based evolutionary algorithm”, 14th International Industrial Engineering Conference  (IIEC 2018), Tehran, Iran, Feb. 2018.
 • رامين جوادزاده، سميه سادات موسوي و ميرمحسن پدرام، " برنامه¬نويسي ژنتيک نَش به منظور استخراج  قواعد خريد و فروش"، چهاردهمين کنفرانس انجمن کامپيوتر ايران، تهران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، 1387.

توسط : mousavi | تاریخ : 1396/08/25 | نظرات

سوابق تدریس

 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، مهندسی مالی، 1395-1389
 • دانشگاه یزد، مقطع کارشناسی، گروه مهندسی صنایع، 1396-1395
 • دانشگاه علم و هنر یزد، مقطع کارشناسی و کاردانی، گروه مهندسی صنایع، 1391-1388
 • دانشگاه پیام نور یزد، مقطع کارشناسی، گروه مهندسی صنایع، 1389-1388
 • دانشگاه میبد، مقطع کارشناسی، گروه مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر و اقتصاد، 1394 تاکنون

توسط : mousavi | تاریخ : 1396/08/25 | نظرات

افتخارات

 • کسب عنوان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد از طرف اداره استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتي اميرکبير
 • کسب عنوان استعداد درخشان در مقطع دکتری از طرف اداره استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتي اميرکبير
 • کسب رتبه سوم آموزشي در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسي صنايع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • کسب رتبه دوم آموزشی در مقطع دکتری رشته مهندسي صنايع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

توسط : mousavi | تاریخ : 1396/08/25 | نظرات