شهناز حجتی نجف آبادی

شهناز حجتی نجف آبادی  شهناز حجتی نجف آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 hojati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات

توسط : admin | تاریخ : 1394/08/09 | نظرات

سوابق تحصیلی

كارشناسي: رشته تاريخ دانشگاه اصفهان-معدل17.42-سال اخذ مدرک کارشناسی1378-اصفهان.
كارشناسي ارشد: رشته تاريخ ايران باستان-دانشگاه تهران-معدل17.62-سال اخذ مدرك1381.
دكتري تخصصي: رشته تاريخ ايران باستان-دانشگاه تهران با كسب رتبه اول -معدل17.42- امتحان جامع با معدل16.14 و رساله دکتری با نمره 19 درجه عالی

توسط : hojati | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

فعاليتهاي اجتماعي فرهنگي

-شركت در پروژه فرهنگي ،پژوهشي بلديه ها و انجمنهاي شهر از اواخر عصر قاجار تا انقلاب اسلامي-ماهنامه شهرداريهاي كشور وابسته به وزارت كشور-سال 1380
-تدريس در دانشگاه پيام نور واحد خوانسار اصفهان سال-1388-1387
-همكاري با دفتر امور فرهنگي و جشنواره ملي حركت به عنوان رياست هيات داوري گروه علوم انساني چهارمين جشنواره ملي حركت.
-عضو کمیته علمی اولین همایش علمی ایرانشناسی دانشگاه حائری میبد –اردیبهشت 94

توسط : hojati | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

فعاليتهاي علمي

-همكاري و مشاركت در طرح تحقيقاتي و پژوهشي بلديه ها و انجمنهاي شهر از اواخر دوران قاجار تا انقلاب اسلامي مربوط به ماهنامه شهرداريهاي كشور وابسته به وزارت كشور سال 1380-81
-مقاله "اسواران ساساني"-چاپ در كتابماه-شماره 148 شهريور 1389
-نقد و بررسي نسخه خطي مفقوده محمد حسن خان اعتمادالسلطنه (شجره قاجار) با عنوان حقيقة الاخبار في احوال آل قاجار-چاپ در كتابماه، شماره160شهريور1390
-مقاله " انديشه احياي امپراطوري هخامنشي نزد ساسانيان و نقش اشكانيان در اين انتقال"چاپ در مجله علمي پژوهشي تاريخ ايران و اسلام -دانشگاه الزهرا.شماره 107
-مقاله "نقش حكومتهاي ايراني نژاد آسياي صغير در انتقال انديشه احياي امپراطوري هخامنشي نزد اشكانيان" چاپ در مجله علمي پژوهشی انجمن تاريخ پژوهشگاه علوم انساني.شماره 11

توسط : hojati | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

مقالات پژوهشی

توسط : hojati | تاریخ : 1396/12/13 | نظرات