سیدحسین عظیمی دخت شورکی  سیدحسین عظیمی دخت شورکی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 33212880  32353004 (035)
 s.h.azimidokht meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

تحصیلات دانشگاهی:
دکتری: دانشگاه قم، رشته کلام، گرایش فلسفه دین و مسایل جدید کلامی سال 1383
ارشد: دانشگاه امام صادق (ع)، فلسفه و کلام اسلامی، 1376
کارشناسی: دانشگاه امام صادق(ع)، فلسفه و کلام اسلامی

تحصیلات حوزوی:
اتمام سطح هفت از حوزه علمیه قم

بورس و عضو هیات علمی دانشگاه یزد از سال 1378
گذراندن دوره تحقیقاتی شش ماهه در دانشگاه ویکتوریا، کانادا

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/01 | نظرات

سوابق پژوهشی

کتاب:
1- معرفت شناسی باور دینی، انتشارات حوزه و دانشگاه، 1385
2- چند همسری در اسلام، انتشارات العالمیه، عربستان سعودی

طرح پژوهشی:
3- اراده گرایی در باب باور، حاصل طرح پژوهشی در دانشگاه یزد

مقالات:
1- زن در مسیحیت، رزماری رویتر، هفت آسمان
2- سنت، ویلیام هاسکر، حوزه و دانشگاه
3- دفاعیه ای معرفت شناختی از انحصار گرایی دینی، علمی-پزوهشی، قبسات
4- باور، علم و معرفت شناسی اصلاح شده، حوزه و دانشگاه
5- استدلال معرفت شناختی کارکرد صحیح بر وجود خدا، پژوهشهای فلسفی کلامی، علمی - پژوهشی، دانشگاه قم
6- نظریه کارکرد صحیح در باب ضمانت، علمی -پژوهشی، دانشگاه قم
7- دین و عقل، حوزه و دانشگاه، مقاله برگزیده مطبوعات کشوری در اصفهان
8- الوین پلنتینگا و معرفت شناسی اصلاح شده، مجله حوزه و دانشگاه
9- اصالت همبستگی لورنس بنجور، مجله حوزه و دانشگاه
10- ملاصدرا و تفکر فلسفی او، مجله علمی -خبری دانشگاه یزد
11- نقش دین در معنا بخشی به زندگی، علمی- خبری دانشگاه یزد
12- ترس از مرگ، پژوهشهای فلسفی کلامی، مجله علمی –پژوهشی، دانشگاه قم

مقالات انگلیسی:

1- Quran and world peace, Al-Bayan Journal in Hadith, UM university of Malaysia. 2012
2- DANESHGAR, Majid; AZIMIDOKHT, Sayyed Hossain. The Study on Spirituality, Religions and Social Interactions. Department of Theology & Islamic Studies – Yazd University. Islamic Republic of Iran. Presented for Conferencia Midia, Religiao e Culture at Universidade Metodista, de sao paulo. The web address is: http://www.metodista.br/ev/conferencia/chamada-de-trabalhos/papers-aceitos
3- Toward a world peace by spiritual account of Islam, Regional conference on Islam and Peace, Sultan Ali sharif university, 2010
4-  Islam and spiritual human being, Adelaide university, 2008, this article was presented as a lecture. I was the first who presented his article.

داور مجله بین المللی البیان در حوزه علوم قرآن و حدیث از دانشگاه یو. ام. مالزی

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/01 | نظرات

افتخارات

افتخارات:
1- مقاله برگزیده دین و عقل در جشنواره کشوری مطبوعات سال 1380
2- کتاب سال به مناسبت چاپ کتاب «معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه آلوین پلنتینگاه»، انتشارت حوزه و دانشگاه، سال  1385 این کتاب هم اکنون به عنوان منبع دکتری رشته معرفت شناسی مورد ارجاع پژوهشگران حوزه و دانشگاه است.

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/01 | نظرات

سوابق اجرایی

1. رییس دانشکده الهیات میبد
2. مدیر گروه فلسفه و حکمت دانشگاه آیه الله حایری
3. معاون اداری مالی دانشگاه آیه الله حایری میبد

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/01 | نظرات