سعید دهقان خاوری  سعید دهقان خاوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212665 (035)  33213333 (035)
 saeed.khavari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

تحصیلات دانشگاهی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی با معدل 17.18 پايان نامه با عنوان برآورد محصول بالقوه در اقتصاد ايران و تحليل اقتصادي آن با درجه عالی و
دکتری علوم اقتصادی (توسعه و بین الملل) با معدل 18.17 رساله با عنوان بررسی نظریه اقتصاد ساختاری جدید و کاربرد آن برای توسعه اقتصادی ایران با درجه عالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

توسط : saeed.khavari | تاریخ : 1397/07/10 | نظرات

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

اقتصاد توسعه
استراتژی توسعه صنعتی
اقتصاد ایران
اقتصاد سنجی
ارزیابی طرح های اقتصادی
اقتصاد بین الملل

توسط : saeed.khavari | تاریخ : 1397/07/10 | نظرات

سوابق آموزشی

تدریس در دروس اقتصاد کلان پیشرفته، اقتصاد سنجی مالی و اقتصاد سنجی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد
تدریس در دروس اقتصاد کلان، اقتصاد سنجي کاربردي، زبان تخصصي اقتصاد، مالیه بین الملل، ارزیابی طرح های اقتصادی، اقتصاد ایران، اقتصاد توسعه، ریاضیات برای اقتصاد، اصول علم اقتصاد و اقتصاد خرد در مقطع کارشناسی دانشگاه های میبد، یزد و آزاد اسلامی

توسط : saeed.khavari | تاریخ : 1397/07/10 | نظرات

سوابق پژوهشي

کتاب:
- سرمايه داري عامل بحران اقتصادي جهان و ضرورت نگرش اقتصاد اسلامي، نويسنده همکار: دکتر مهدي صادقي شاهداني، انتشارات نخبگان دانش، 1390
- اصلاح الگوي مصرف (چرايي و چگونگي) از نگاه کارشناسي اقتصادي، نويسندگان همکار: حميد رفيعي و حميد رضا حسين پور، انتشارات نخبگان دانش، بنياد ملي نخبگان، 1389
- بررسي و تحليل طرح تحولات اقتصادي با تاکيد بر هدفمندي يارانه ها، مولف ناشر، بنياد ملي نخبگان، 1388
- امکان سنجي طرح هاي اقتصادي؛ رويکردي کاربردي با استفاده از نرم افزار COMFARR "، نويسنده همکار: فاضل مريدي فريماني (در مرحله تدوين)

مقالات:
- کاربرد نظریه اقتصاد ساختاري جدید در توسعه اقتصادي ایران در قالب چارچوب GIF جهت تعیین بخش های پیشران، نویسندگان همکار: دکتر سید حسین میرجلیلی و دکتر فرشاد مومنی، مجله سیاست گذاری اقتصادی، دانشگاه یزد، دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396، علمی پژوهشی.

- بررسی استراتژی توسعه صنعتی از دیدگاه نظریه ساختارگرایی جدید (بر اساس تجربه کشورهای در حال توسعه پیشرو)، نویسندگان همکار: دکتر سید حسین میرجلیلی و دکتر فرشاد مومنی، مجله مجلس و راهبرد، شماره 91، پاییز 1396، علمی پژوهشی

- رتبه بندي و تعيين مزيت نسبي فعاليت هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي تحليل عاملي و تاكسونومي عددي، نويسندگان همکار: دکتر سيد حسين ميرجليلي، سيد عباس ميردهقان و رضا ولي زاده، مجله سياست گذاري اقتصادي، دانشگاه يزد، شماره دوم، سال1388،علمي پژوهشي

- برآورد محصول بالقوه در اقتصاد ايران، نويسنده همکار: دکتر سيد حسين ميرجليلي، مجله فرهنگ (ويژه اقتصاد)، شماره 59، سال 1385، علمی پژوهشي

- بررسي و تعيين كارايي صنايع استان يزد با استفاده ازروش تحليل پوششي داده ها (DEA)، نويسندگان همکار: دکتر سيد حسين ميرجليلي و سيد عباس ميردهقان، مجله پژوهشها و سياست هاي اقتصادي، شماره 54، تابستان 89، علمي ترويجي

- مقالات تحليلي و گزارشي چاپ شده با عناوين  "ايران ؛تزلزل اقتصاد وابسته به نفت " ، "پرداخت يارانه انرژي؛ نيازمند برنامه ريزي همه جانبه " و " کالبد شکافي بيع متقابل در قراردادهاي نفتي" در مجله گزارش

- واکاوی همگرایی و واگرایی کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته در قالب راهبرد پیشرو – پیرو (مرحله داوری)

- Characterizing New Structural Economics to Explanation the Path of Development and Catching up Pattern for Developing Countries, Co- Author with Farshad Momeni and Dr. Seyed Hossein Mirjalili, International Business Management, 2016, issue 10(20). ISSN: 1993-5250, Indexed in Scopus, World Agri. Database, MedLit, Agro Asia and ASCI-ACR.

- Analysis of convergence and divergence between developing and developed countries within the framework of the leading-followers patterns and flying geese model, Co- Author with Farshad Momeni, Dr. Seyed Hossein Mirjalili and Dr. Seyed Ehsan Khnadoozi, International Business Management (Accepted)

- Potential Output in Iran; A Comparison of Alternative Methods, 1978-2008, Co-Author with Dr. Seyed Hossein Mirjalili, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences,2012, issue 48. ISSN: 1450-2275, indexed in Scopus, Elsevier Bibliographic Databases, EMBASE, Ulrich, DOAJ, Cabell, Compendex, GEOBASE, and Mosby,

- Estimation and Analysis of Output Gap in Iran: An Application of SVAR and HP-F methods,1988:1-2008:4, Co-Author with Dr. Seyed Hossein Mirjalili, American Journal of Economics and Business Administration,2012, Issue 4(3), Indexed in Cabell and EBSCO.

- Analysis and criticism on determination of key sectors in regional input-output table generated by location quotient method (The Case study: Yazd Province), The Role: Translator, accepted for presentation at the 20th International Input-Output Conference, 2012 in Bratislava, Slovakia.

- A Fuzzy Approach to Evaluating and determining the development ranking of Middle East Countries (In  preparation)

- Applying the Growth Identification and Facilitation Framework The Case of Iran (In preparation)
پژوهش های دانشگاهی:
- ترجمه مقاله Historical Perspective of the Role of Technology in Economic Development، 2006، توسعه اقتصادی، 1392
- بررسی عدم خنثایی پول، فعال بودن سیاست ها و شوک های پولی بر ادوار تجاری، پروژه پژوهشی کلان پیشرفته (دکتر تقوی و دکتر طالبلو)، دانشگاه علامه طباطبایی،1392
- تاثير نوسانات نرخ ارز بر صادرات بخش صنعت، پروژه پژوهشی کلان پیشرفته (دکتر تقوی و دکتر طالبلو)، دانشگاه علامه طباطبایی،1391
- کاربردهایی نوین از نظریه تخصیص زمان: تعمیم نظریه تخصیص زمان آقای گری بکر به بلوک های زمانی پیوسته و ارائه مدلی درخصوص ارتباط میان تکنولوژی تولیدات خانه و تخصیص زمان، پروژه پژوهشی خرد پیشرفته (دکتر پژویان)،1391
- International Real Business Cycles، سمینار مالیه بین الملل (دکتر بهرامی)، 1392

توسط : saeed.khavari | تاریخ : 1397/07/10 | نظرات

پروژه هاي تحقيقاتي ملی و استانی

- مشارکت در جلسات کارشناسي تهيه و تدوين سند آمايش استان يزد، 91-1388
- همکاري در تهيه و تدوين گزارش تحليل وضعيت اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي کشور با تاکيد بر جايگاه استان يزد طي سالهاي 91-1383، معاونت برنامه ريزي يزد، 1391
- همکاري در تدوين سند اشتغال و سرمايه گذاري استان يزد به عنوان عضو کميته راهبردي، دانشگاه يزد،90-1389
- تهيه و تدوين نقشه راه (چشم انداز، ماموريت ها، اهداف بلند مدت، استراتژي ها، برنامه هاي عملياتي و...) سازمان تبليغات اسلامي استان يزد، 1389.
- تهيه و تدوين پروژه تحقيقاتي در خصوص مديريت آموزشي، اداره کل فني و حرفه اي يزد، 1388.
- تخمين و تحليل حداقل معاش(خط فقر)  با استفاده از سيستم مخارج خطي (LES) و روش معادلات بظاهر نامرتبط (SUR) ؛ مورد استان يزد طي سال هاي 85-1374"، با همکاري دکتر مهدي صادقي شاهداني و سيد عباس ميردهقان، معاونت برنامه ريزي استانداري يزد، 87-1386.
- همکاري در تهيه و تدوين گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان يزد (با همکاري جمعي از کارشناسان)، معاونت برنامه ريزي استانداري يزد، 1387.
- تهيه و تدوين گزارش تحقيقاتي بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري استان يزد( نويسنده همکار: سيد عباس ميردهقان)، معاونت برنامه ريزي استانداري يزد، دفتر آمار و اطلاعات، 1387.
- همکاري در تدوبن گزارش دستاوردهاي دولت نهم دراستان يزد تحت عنوان رهاورد (توسط جمعي از كارشناسان)، معاونت برنامه ريزي استانداري، 1387.

توسط : saeed.khavari | تاریخ : 1397/07/10 | نظرات

سوابق اجرايي

- دبير کارگروه اقتصادي دفتر نخبگان استان يزد،
- کارشناس مسئول شوراي برنامه ريزي و توسعه استان يزد، سازمان مديريت و برنامه ريزي يزد،
- کارشناس اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي یزد
- مشاور و رئيس گروه مشاوران جوان معاونت برنامه ريزي،
- رئيس كارگروه هاي جوان "آب، كشاورزي و منابع طبيعي" و " اشتغال، سرمايه گذاري، صنعت و معدن و توسعه صادرات "، معاونت برنامه ريزي استانداري يزد،
- کارشناس طرح و برنامه سازمان تبليغات اسلامي استان يزد،
- خبرنگار اقتصادي خبرگزاري جمهوري اسلامي يزد(ايرنا)،

توسط : saeed.khavari | تاریخ : 1397/07/10 | نظرات

راهنمایی/مشاوره پایان نامه و رساله

فرزاد بهاری مقدم، بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده‌های پانلی (مورد بررسی شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران)، راهنما
فرزاد عربی، بررسی سطح سواد مالی و اقتصادی و تاثیر آن بر سود آوری (مورد مطالعه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار یزد)، راهنما
جواد خواجه علی، اثرات غیر خطی سیاست پولی بر بازده سهام در یک مدل خود کاهشی انتقال آرام، مشاور
نسترن لطفی، تدوین و اولویت بندی شاخص های شهر هوشمند در شهر یزد با تاکید بر توسعه ی پایدار، مشاور
محمد رحیمی پور، بررسی اثر شدت تحریم¬های مالی و اقتصادی بر بازده گروه بانکی و مالی با استفاده از روش GMM، راهنما
مریم ایرجی مقدم، بررسی تاثیر نامتقارن رویداد¬های اقتصادی، مالی و سیاسی بر نوسانات شاخص گروهای منتخب بازار سرمایه (با استفاده از روش گارچ نمایی)، راهنما
بهاره شاهقلیان، بررسی رابطه متغیرهای مالی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، راهنما
ابوالفضل ذوالفقاری، بررسی رابطه بین پول داغ و نوسانات بازارهای منتخب مالی و اقتصادی ایران، راهنما

توسط : saeed.khavari | تاریخ : 1397/07/10 | نظرات

مهارت ها و جوایز

- مهارت هاي نرم افزاری: نرم افزارهای تخصصی EViews، COMFAR، MATLAB، Microfit، STATA، SPSS
- ثبت دو اختراع در اداره ثبت اختراعات کشور، 1387 و 1388

توسط : saeed.khavari | تاریخ : 1397/07/10 | نظرات