محسن مظفری شمسی  محسن مظفری شمسی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33212506 (035)  33213333 (035)
 mozafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

تحصیلات دانشگاهی

  کارشناسی مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی | دانشگاه یزد 1386
 • عنوان پایان نامه کارشناسی : ساخت دستگاهی جهت بررسی خواص مگنتوهیدرودینامیکی فروسیال ها
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی | دانشگاه یزد 1389
 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : شبیه سازی جریان سیال غیر نیوتنی به وسیله روش شبکه بولتزمن (مدل پاورلا)
  دکتری مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی | دانشگاه یزد 1395
 • عنوان رساله دکتری : توسعه روش سیال روح به منظور شبیه‌سازی انتقال حرارت ترکیبی در مرز متحرک منحنی سیال-جامد به کمک روش شبکه بولتزمن - نمره رساله: 19/79 (درجه عالی)

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/18 | نظرات

سوابق پژوهشی

 • 1) ترجمه و تألیف

  ترجمه و چاپ کتاب " مقدمه ای بر نانوتکنولوژی"، انتشارات یزد، 1386
  تهیه و تدوین جزوه آموزشی مدیریت بهره وری انرژی در تأسیسات - دانشگاه علم و هنر یزد
  تهیه و تدوین جزوه آموزشی کاربرد انرژی های تجدید پذیر در تأسیسات - دانشگاه علم و هنر یزد
  تألیف کتاب تجهیزات حرارتی و برودتی

 • 2) مقالات ISI

  3- M. Mozafari-Shamsi, M. Sefid, and G. Imani, "Application of the ghost fluid lattice Boltzmann method to moving curved boundaries with constant temperature or heat flux conditions", Computers and Fluids. 2018
  2- M. Mozafari-Shamsi, M. Sefid, and G. Imani, "A new formulation for simulating conjugate heat transfer at the curved interfaces based on the ghost fluid lattice Boltzmann method," Numerical Heat Transfer, Part B: Applications, 2016
  1- M. Mozafari-Shamsi, M. Sefid, and G. Imani, "Developing a ghost fluid lattice Boltzmann method for simulation of thermal Dirichlet and Neumann conditions at curved boundaries," Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, 2016

 • 3) مقالات علمی پژوهشی

  3- R. Kaveh, M. Sefid, M. Mozafari-Shamsi, “Numerical Simulation of Mixing Two Fluids of Different Viscosities in a Microchannel with Curved Stirrer by Lattice Boltzmann Method,” Journal of Solid and Fluid Mechanics, vol. 9, pp.187,202, 2019
  2- R. Kaveh, M. Sefid, M. Mozafari-Shamsi, “Numerical Simulation of Mixing Two Fluids of Different Viscosities in a Micromixer at Different Aspect Ratios of Stirrer by LBM,” Journal of Solid and Fluid Mechanics, vol. 9,pp.187,202, 2019
  1- M. Mozafari-Shamsi, M. Sefid, and G. Imani, "Combination of ghost fluid-lattice Boltzmann and refilling methods for simulation of the moving curved boundaries with heat transfer," Modares Mechanical Engineering, vol. 16, pp. 109-119, 2017.

 • 4)مقالات کنفرانسی

  8- محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی، "توسعه روش سیال روح-شبکه بولتزمن برای شبیه سازی نشست یک ذره جامد درون سیال"، بیست و پنجمین  کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران-دانشگاه تربیت مدرس.
  7- محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی، "مطالعه‌ی انتقال حرارت جابجایی جریان پوازیه به کمک روش شبکه بولتزمن دو توزیعی MRT-SRT"، بیست و پنجمین  کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران-دانشگاه تربیت مدرس.
  6- محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی، "شبیه سازی نشست ذره سرد درون سیال گرم به کمک رویکرد سیال روح-شبکه بولتزمن"، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران-دانشگاه تربیت مدرس.
  5- محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی، " شبیه سازی نشست ذره کاتالیست درون سیال به کمک روش سیال روح-شبکه بولتزمن "، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران-دانشگاه تربیت مدرس.
  4- محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی، "بررسی اصل نسبیت گالیله ای برای رویکرد سیال روح در روش شبکه بولتزمن حرارتی"، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، تهران-دانشگاه تربیت مدرس.
  3- محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی، " مطالعه‌ی روش شبکه بولتزمن دو توزیعی با اپراتورهای برخورد MRT و SRT برای توابع توزیع چگالی و انرژی جهت تحلیل انتقال حرارت جابجایی طبیعی و اجباری "، چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران.
  2- محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی، " شبیه سازی نشست ذره کاتالیست درون سیال به کمک روش سیال روح-شبکه بولتزمن "، هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره های ایران، شاهرود-دانشگاه صنعتی شاهرود.
  1- محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی، " بررسی اثر رفتار غیرنیوتنی خون در یک آنوریسم با استنت به کمک روش شبکه بولتزمن–سیال روح "، هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره های ایران، شاهرود-دانشگاه صنعتی شاهرود.

 • 5) پژوهشهای کامل شده

  7- کاربرد روش های ارائه شده برای شبیه سازی مرزهای متحرک حرارتی.
  6- توسعه روش شبکه بولتزمن برای شبیه سازی مرزهای منحنی حرارتی مزدوج سیال جامد
  5- ارائه یک روش ساده و پایدار با دقت بالا برای اعمال شرایط مرزی حرارتی منحنی در روش شبکه بولتزمن (GF-LBM).
  4- شبیه سازی جریان سیالات در ابعاد میکرو (دارای شرط مرزی لغزشی).
  3- بررسی انتقال حرارت در جریان سیالات غیرنیوتنی.
  2- شبیه سازی جریان سیالات غیرنیوتنی به کمک روش شبکه بولتزمن با استفاده از رویکردهای SRT و MRT.
  1- طراحی و ساخت دستگاهی جهت بررسی خواص مگنتوهیدرودینامیکی فرروسیال ها.

 • 6) پژوهش های جاری

  3- شبیه سازی  انتقال حرارت مزدوج روی یک پره نوسانی با تولید حرارت داخلی
  2- شبیه سازی جریان و انتقال حرارت مزدوج حول سیلندر متحرک نوسانی با تولید حرارت داخلی.
  1- توسعه رویکرد سیال روح در روش شبکه بولتزمن برای شبیه سازی هندسه های پیچیده در شبکه غیریکنواخت.
 
 • 7) طرح های پژوهشی

  2- احمد رضا فقیه خراسانی، محسن مظفری شمسی
بررسی فنی و اقتصادی راه کارهای تهویه طبیعی فیدرخانه های شرکت برق منطقه ای استان یزد
موسسه يا سازمان طرف قرارداد: شرکت توزیع برق استان یزد
  1- محمد سفید، محسن مظفری شمسی
مدلسازی، اصلاح و بازطراحی سیستم تغذیه هیدرو سیکلون واحد اردکان
موسسه يا سازمان طرف قرارداد: سازمان انرژی اتمی ایران

 • 8) داوری مقالات و طرح های پژوهشی

 داور مجله مهندسی "مکانیک تربیت مدرس" (علمی و پژوهشی)
 داور مجله "International Journal of Engineering (IJE)"
 داور مجله "Journal of Applied Fluid Mechanics"
 داور مجله "Computers & Fluid"
 داور بیست و چهارمین کنفرانس دینامیک شاره¬ها (ISME)
 داور بیست و ششمین کنفرانس دینامیک شاره¬ها (ISME)
 داور طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات برق منطقه ای یزد
 
 • 9) دوره های آموزشی

 Design of Microfluidic Systems: Industrial & Biomedical Applications
Dr. Yasaman Daghighi
University of California, Berkeley
 Fluid Mechanics of Particle Transport and Deposition                                   
Prof. Goodarz Ahmadi
University of Clarkson
 کارگاه آموزشی HVAC
دکتر پیمان ناغانی (مجتمع عالی نوین پارسیان تهران)
 افزایش سرعت محاسبات مهندسی با پردازنده گرافیکی
مهندس علی فواد الدینی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
 تاسیسات لوله کشی گاز
دکتر رامین قاسمی اصل (دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات)
 نکات ویژه تاسیسات مکانیکی ساختمان_های بلند
نظام مهندسی استان یزد

 • 10) علایق پژوهشی

  •  انتقال حرارت زیستی
  •  بیومکانیک
  •  بررسی و شبیه سازی روش های خنک سازی طبیعی ساختمان ها
  •  بررسی رفتار آیروسل ها
  •  توسعه روش های دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
  •  انتقال حرارت ترکیبی در مرز سیال جامد.
  •  مطالعه جریان و انتقال حرارت در پدیده های زیستی.
  •  مگنتوهیدروداینامیک.
  •  بررسی جریان و انتقال حرارت سیالات غیر نیوتنی (مانند جریان خون در رگ ).
  •  بررسی جریان و انتقال حرارت در ابعاد میکرو (مانند جریان خون در رگ).
  •  بررسی انرژی و اگزرژی و روش های بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف ازجمله نیروگاه ها.

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/18 | نظرات

سوابق اجرایی

 رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه میبد (1398)
 مدیر پروژه شرکت سوله آرا استیل یزد شرکت سازه های فولادی سوله آرا استیل یزد (1396)
 سخنرانی در مورد اگزرژی در دوره ضمن خدمت کارکنان نیروگاه یزد شرکت برق منطقه ای یزد (1392)
 مدیر عامل شرکت در پروژه اصلاح سیستم¬های تأسیساتی کارخانجات الکترود گرافیتی یزد شرکت مهندسی سپهر (1392)
 طراحی تأسیسات هتل پارک آبی رضوانشهر یزد شرکت مهندسی سپهر (1391)
 اجرای موتورخانه خوابگاه 800 تخت خوابی دانشگاه یزد شرکت مهندسی سپهر (1390)
 طراح و مجری موتورخانه ساختمان عدل دانشگاه یزد شرکت مهندسی سپهر(1389)
 طراح و مجری موتورخانه ساختمان وحدت دانشگاه یزد شرکت مهندسی سپهر (1389)
 اصلاح نقشه های تاسیسات، مدیر فنی و ناظر تأسیسات شرکت برج یاقوت یزد در کارگاه پروژه برج¬های دوقلو شرکت یاقوت یزد (1389)
 مدیر فنی شرکت مهندسی مبنای یزد شرکت مهندسی مبنا (1388)
 مدیر عامل و ناظر شرکت در پروژه انتقال آب شیرین دانشگاه یزد شرکت مهندسی سپهر یزد (1387)
 مدیر عامل و سرپرست شرکت در زمینه تگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه یزد شرکت مهندسی سپهر یزد (1386)
 مهندس ناظر مقیم شرکت در کارگاه شرکت تأسیساتی روز ایساتیس (1385)
 مهندس ناظر تأسیسات مقیم در آپارتمانهای فرهنگیان یزد شرکت مهندسی سرداب یزد (1384)

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/18 | نظرات

مهارت ها

 • مهارت کامل در نرم افزارهای تخصصی زیر:
Tecplot, EES, Carrier, AutoCAD, Cycle Tempo, Gambit and Fluent.
 
 • مهارت کامل در زبان ذهای برنامه نویسی زیر:
Fortran, Gfortran, C++, MATLAB, Pascal
 
 • تسلط کامل به نرم افزارهای عمومی زیر:
Microsoft Windows, Ms Office, CorelDraw (Graphic software), Internet, Joomla and WordPress (Website Design tools)
 
 • تسلط بر زبان های خارجی:
زبان انگلیسی (نمره زبان  UTEPT:60)

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/18 | نظرات

سوابق آموزشی

 • دانشگاه یزد
  • استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد
  • استاد مشاور پروژه دکتری
 • دانشگاه میبد
  • ترمودینامیک
  • مقاومت مصالح
  • مکانیک مواد
  • استاتیک
  • مبانی مهندسی برق
 • دانشگاه آزاد
  • تهویه تابستانی 1
  • مکانیک سیالات
 • دانشگاه علم و هنر یزد
  • استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد
  • استاد راهنما پروژه کارشناسی
  • مقدمه ای بر مکانیک سیالات محاسباتی (CFD)
  • كاربرد انرژي خورشيدي در ايران
  • ترمودینامیک I و II
  • سیالات I و II
  • محاسبات عددی
  • کنترل اتوماتیک
  • کنترل های تاسیسات
  • تجهیزات حرارتی و برودتی
  • کاربرد انرژی های تجدید پذیر
  • مدیریت بهره وری انرژی در تأسیسات
  • تهویه مطبوع
  • طراحی سیستم های تبرید و سردخانه
  • طراحی به کمک نرم افزارهای تاسیسات
  • سوخت و احتراق
  • تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی
  • تاسیسات مکانیکی و برقی
 • دانشگاه پیام نور
  • استاتیک
  • مقاومت مصالح و سازه های فولادی
  • فرآیندهای تولید
  • تأسیسات الکتریکی (نور و صدا)
  • تأسیسات مکانیکی
  • ترمودینامیک I و II
  • مکانیک سیالات I و II
  • انتقال حرارت I و II
  • کاربرد نانو در مهندسی اجرایی
  • علم مواد
  • توربوماشین ها
  • طراحی سیستم های تهویه مطبوع
  • آزمایشگاه مکانیک سیالات
  • آزمایشگاه ترمودینامیک
  • آزمایشگاه انتقال حرارت
  • نیروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای، بادی)
  • طراحی مبدل های حرارتی
  • سیستم های تهویه و تبرید
  • طراحی سیستم های تبرید و سردخانه
 • دانشکده فنی شهید صدوقی یزد
  • استاد راهنمای پروژه کارشناسی
  • طراحی مکانیزم ها
  • مقاومت مصالح
  • استاتیک
  • ترمودینامیک  I
  • سیالات I

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/18 | نظرات