حسین محبی  حسین محبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت صنعتی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 h.mohebbi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

تحصیلات دانشگاهی

 • دکتری، مدیریت صنعتی (مدیریت تولید و عملیات)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1394-1390.
 • کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، 1389-1387.
 • کارشناسی، مهندسی برق (الکترونیک)، دانشگاه یزد، یزد، ایران، 1386-1382.
توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

موضوع رساله و پایان نامه

 • موضوع رساله دکتری: طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد در ساختارهاي شبکه‌اي با استفاده از قوانین حاکم بر مدارهای الکتریکی (نمره: 19/70).
 • موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: حل مساله تخصیص با استفاده از قوانین حاکم بر مدارهای الکترونیکی (نمره: 19/75).
 • موضوع پایان نامه کارشناسی: طراحی و ساخت IC Tester با استفاده از پورت موازی کامپیوتر (نمره: 19/50).

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

افتخارات

• عضو بنیاد ملی نخبگان استان تهران

• كسب رتبه‌ اول فارغ‌التحصیلی در مقطع دکتری مديريت صنعتي دانشگاه تربیت مدرس، با معدل کل: 18/53 (بدون احتساب نمره رساله).

• كسب رتبه‌ اول فارغ‌التحصیلی در مقطع كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه علامه طباطبائی تهران، با معدل کل: 18/12.

•  كسب رتبه‌ دوم فارغ‌التحصیلی در مقطع مهندسی برق دانشگاه یزد، با معدل کل: 17/35.

• دارای مدرک صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس.

• برگزیده ممتاز استانی المپیاد ریاضی در سال 1379.

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

زمینه های پژوهشی مورد علاقه

• ترکیب مباحث علمی مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) و مهندسی برق (الکترونیک) به ویژه در زمینه های: تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA)، مساله تخصیص (AP) و تصمیم گیری چند معیاره (MADM)؛
• مدیریت عملکرد؛
• الگوریتم های فرا ابتکاری؛
• تولید سلولی؛
•  علم مدیریت فازی (FMS)؛
• پویایی های سیستم (SD)؛
• تدوین و پیاده سازی استراتژیک؛

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

عضویت در مجامع علمی

 • عضو هیأت مدیره خانه نخبگان شهرستان میبد؛
 • عضو انجمن مدیریت صنعتی؛
 • عضو تیم پژوهشی شرکت پیشتازان توسعه ماهان یزد؛
 • داور فصلنامه علمی- پژوهشی " پژوهش‌های مدیریت در ایران " دانشگاه تربیت مدرس؛
 • داور فصلنامه علمی- پژوهشی " مدیریت صنعتی" دانشگاه تهران؛
 • انجام خدمت سربازی از طریق طرح سربازنخبگی در کمیته آماد مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (ع).

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

سوابق تدریس

 • تحقیق در عملیات پیشرفته (کارشناسی ارشد)؛
 • کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت (کارشناسی ارشد)؛
 • مدیریت سازمان های پیچیده از دیدگاه استراتژیک (کارشناسی ارشد)؛
 • مدیریت تحول و اجرای استراتژی (کارشناسی ارشد)؛
 • تحقیق در عملیات (1، 2) (کارشناسی)؛
 • آمار و کاربرد آن در مدیریت (1، 2) (کارشناسی)؛
 • ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1، 2) (کارشناسی)؛
 • مدیریت رفتار سازمانی (کارشناسی)؛
 • مدیریت منابع انسانی (کارشناسی)؛
 • اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی (کارشناسی)؛
 • توسعه و برنامه ریزی اقتصادی (کارشناسی)؛
 • برنامه ریزی استراتژیک (کارشناسی)؛
 • متون مالی (1، 2) (کارشناسی)؛
 • کنترل پروژه (کارشناسی)؛
 • روانشناسی کار (کارشناسی)؛
 • مدیریت تولید و عملیات (کارشناسی)؛
 • حفاظت صنعتی (کارشناسی)؛ 
 • مدارهای الکتریکی (1، 2) (کارشناسی)،
 • برگزاری کارگاه های آموزشی تدوین و اجرای استراتژی.

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

مقالات علمی-پژوهشی ملی و بین المللی

 • Azar, A., Mohebbi, H., Khadivar, A., Heidari, A., (2017). "A new mathematical model for solving assignment problems with multiple heterogeneous inputs and outputs", journal of Industrial Management, 9 (1), pp. 1-18.
 • Azar, A., Mohebbi, H., Khadivar, A., Heidari, A., (2015). "Designing a Mathematical Model for Optimum Assignment in the Two-stage Green Supply Chain using Network Data Envelopment Analysis and Electrical Circuits", Journal of Industrial Management Studies, Acceptance; Waiting for publishing.
 • Khatami Firouzabadi, A., Bamdad Soofi, J., Mohebbi, H., Mazrae Shahi, M., (2014). "A Model for Determining the most Suitable Number of Students in Management and Accounting Department of Allameh Tabataba'i University using Fuzzy Approach", Journal of Industrial Management Studies, 12 (32), pp. 67-97.
 • Zarei Mahmoudabadi, M., Tahari Mehrjerdi, M.H., Mohebbi, H., (2013). "Presentation a New Model for Measuring the Performance of Participating Nations at the International Game", Journal of Sport Management Review, 5 (17), pp. 105-124.
 • Khatami Firouzabadi, A., Siahkali Moradi, J., Mohebbi, H., Afshari, M.A., (2011). "Assessment of budgeting by utilizing goal Programming model", International Bulletin of Business Administration, 11 (1), pp. 49-55.
 • Amiri, M., Khatami Firouzabadi, A., Mohebbi, H., (2011). "A Heuristic Algorithm for solving the Generalized Assignment Problem", African Journal of Business Management, Acceptance; Waiting for publishing.
 • Khatami Firouzabadi, A., Mohebbi, H., Zarei Mahmoudabadi, M., (2011). " THE ALGORITHM FOR SOLVING SHORTEST-PATH PROBLEMS BASED ON ELECTRICAL CIRCUIT LAWS", Journal of Industrial Management Studies, 8 (21), pp. 39-61.

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

مقالات کنفرانسی ملی و بین المللی

 • محبی، حسین؛ (1396). "ضرورت دیدگاه سیستمی به اخلاق حرفه ای در سازمان"، اولین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت، 31 مرداد، شیراز، ایران.

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1396/10/11 | نظرات

طرح های پژوهشی

 • پژوهشگر اصلی طرح پژوهشی "بازنگری استراتژی های توسعه شهرستان میبد و برنامه عملیاتی آن بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی استان با محوریت اتاق طرح و توسعه شهرستان"، 1395.
 • همکار اصلی طرح پژوهشی "سند راهبردي توسعه شهرستان ميبد (ميبــد 95)"، 1392.
 • همکار اصلی طرح پژوهشی "ارائه مدلی جهت تعیین تعداد بهینه دانشجویان دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی بر مبنای رویکرد فازی"، 1392.
 • مشاور علمی طرح پژوهشی "بررسی عوامل موثر در قیمت گذاری محصولات"، 1391.

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

راهنمایی/مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

 • امید فلاح، "بررسی راهبردهای ساخت و ساز شهری میبد با توجه به سند چشم انداز توسعه شهر میبد"، مشاوره.
 • حسین طائفی نصرآبادی، "ارزیابی راهبردهای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با بهره گیری از روش تلفیقی AHP-SWOT"، راهنمایی.
 • یاسر امیری، "تعیین روابط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: شرکت فولاد آلیاژی ایران)"، راهنمایی.

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1396/10/11 | نظرات