احسان سلیمی  احسان سلیمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212663  32353004 (035)
 salimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 
پيشينه تحصيلي:
 
پايان­نامه: 
        کارشناسي ارشد
 "اثر تامین اجتماعی بر پس­انداز بخش خصوصی در ایران". استاد راهنما: دکتر خلیلی عراقی؛ استاد مشاور: دکتر عبادی. دانشگاه تهران.
 
دکتری
"نقش سیاست­های پولی و مالی و صندوق توسعه ملی در کاهش بیماری هلندی در اقتصاد ایران: با رویکرد DSGE". استاد راهنما: دکتر رهبر، اساتید مشاور: دکتر کمیجانی و دکتر محمدی. دانشگاه تهران.
 
سوابق تدريس در دانشگاه:
 • تدریس دروس (( پول و بانکداری))، (( پول و ارز))، (( مالیه بین الملل)) و (( اقتصاد خرد))، دانشگاه خوارزمی.
 • تدریس دروس (( پول و بانکداری))، (( اقتصاد مالی))، (( اقتصادسنجی))، (( مالیه بین الملل)) (( اقتصاد کلان)) و (( اقتصاد خرد))، دانشگاه میبد.
 
 
 
مهارتها:
 • آشنایی کامل به زبان انگلیسی
 • تسلط به نرم افزارهای اقتصاد سنجی و آماری EVIEWS, MICROFIT, OXMETRICS, STATA
 • آشنایی با برنامه نویسی در نرم افزارهای MATLAB, EVIEWS
 • تسلط به نرم افزارهای عمومی) Microsoft Office (WORD, EXCEL, POWER POINT, …
 • شرکت در دوره کاربردی مدل سازی مالی در MATLAB ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • شرکت در دوره کابردی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • شرکت در دوره هوش مصنوعی و آشنایی با روش­های شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و منطق فازی، دانشگاه تهران
 • شرکت در دوره اقتصادسنجی داده­های خرد با استفاده از نرم افزار STATA ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • شرکت در دوره ارزیابی طرحها و تسلط به نرم افزار کامفار Comfar.
 • شرکت در دوره  مدل‌هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي  DSGE، پژوهشکده پولی و بانکی
 • شرکت در دوره تجزیه و تحلیل صورت­های مالی برای بانکها و موسسات مالی اعتباری، دانشگاه تهران
 
 
مقالات تاليفی:

1- بررسی کارآیی فنی و صرفه­جویی به مقیاس شرکت­های بیمه دولتی در ایران در سال­های 1370-1384 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها. فصلنامه صنعت بیمه.

2- بررسی اثرات توسعه بخش توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت. مجله مطالعات جهانگردی.

3- بررسی رابطه علی پویا بین عمق مالی، پس انداز و رشد اقتصادی در ایران. بیست و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، چاپ در مجله پول و اقتصاد.

4- بررسی اثر آزادسازی تجاری بر روی درآمد مالیاتی کشورهای منتخب با درآمد پایین. نشریه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه.

5-نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی در کاهش بیماری هلندی در اقتصاد ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران.

 
 1. FDI, Human Capital, Economic Freedom and Growth in OECD Countries. Research Journal of  International Studies, Euro Journals.
 2. The causality relationship between economic growth, tourism receipts and exchange rate: MENA zone. Iranian Economic Review.
 3. Panel Causality Relationship among FDI and Trade.  Iranian Economic Review.
 
علايق پژوهشي و مطالعاتي:
 • اقتصاد پولی
 • اقتصاد مالی
 • اقتصادسنجی و آمار
 • تجارت و مالیه بین الملل
 • ارزیابی طرحها و اقتصاد مهندسی
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی