زنده یاد علی آزادی نژاد  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار| هیأت علمی فقید
   
 azadinejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

الف- ديپلم
ریاضی فیزیک سال اخذ 1381معدل: 17.02
ب – کارشناسی
اقتصاد نظری سال اخذ 1385 دانشگاه فردوسی مشهد معدل: 16.94
ج)کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی سال اخذ 1387 دانشگاه علامه طباطبایی معدل:17.87
عنوان پايان نامه دوره فوق ليسانس: اندازه گیری کارایی فنی استانهای مختلف و بررسی عوامل موثر بر آن طی سالهای1383-1375 نمره پايان نامه فوق ليسانس: 19
د – دكتري
اقتصاد مالی سال شروع:1387 سال اتمام: 1391 دانشگاه تربیت مدرس
عنوان رساله دکتری: تجزیه و تحلیل بخش های کلیدی استان ها  با رویکرد نوین بین بخشی

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/01 | نظرات

سوابق پژوهشی

مقالات علمی- پژوهشی:
الف) "بررسي عوامل موثر در كارايي فني بخش صنعت استان هاي كشور با رويكرد تحليل پوششي داد ه ها"-فصلنامه تحقيقات اقتصادي، -شماره106
ب)"معرفي و كاربرد تكنيك MFLQ بجاي AFLQ براي تدوين جدول داده- ستانده منطقه اي (مطالعه موردي استان خراسان رضوي)"-دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي، شماره5
ج)"برآورد و مقايسه شاخص انتشار فعاليت هاي اقتصادي منطقه اي"-فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي-شماره69
د)مقاله با عنوان "رتبه¬بندی استانهای کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با روش تحلیل پوششی داده ها"-دانش و توسعه مشهد، شماره 29
ه)"شناسایی استان های دارای مزیت رقابتی دربخش ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته-ای"-پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم بهار 1394 شماره 1
و)تعدیلی بر روش سهم مکانی تعدیلی فلگAFLQ (مطالعه موردی استان تهران)-مدل سازی اقتصادی سال ششم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 17)
ز)ساخت نخستین جدول ضرایب فنی شهرستانی در ایران (مطالعه موردی شهرستان تفت)-مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران » پاییز 1391 - شماره 3

مقالات همایش و مقالات علمی- تخصصی:
الف)نقش بانک مرکزی در توسعه ی اقتصادی ایران-پژوهش های علوم انسانی –شماره 29
ب) ارائه مقاله با عنوان"سند چشم انداز و عملکرد برنامه چهارم در حوزه اقتصاد"در همايش برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران-مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیمای ج.ا.ا
ج)ارائه مقاله با عنوان" مطالعه تطبیقی بازار مالی ایران با کشورهای مهم منطقه آسیای جنوب غربی با استفاده از شاخص های ترکیبی" در همایش ملی بازار سرمایه در ایران1404- مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیمای ج.ا.ا
د)بررسی بهره وری و مولفه های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن، عترت و مقام معظم رهبری-همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
ه)بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی-همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
و)بررسی فرهنگ دینی و اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران-همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
ز)فرهنگ سازی مشارکت حداکثری در جهش اقتصاد ملی و جهاد افتصادی-همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز

پروژه ها:
الف)همكار پرو‍‍ژه " تدوين شاخص‌های‌ تركيبي اقتصادي، علمي و فناوريسند چشم‌انداز و ارايه‌يگزارش ارزيابي چهار سال اول اجراي سند چشم‌انداز" در دفتر شاخص سازي و آينده پ‍ژوهشي مركز تحقيقات استراتژيك - سال 89
ب) همكار پرو‍‍ژه " تدوين شاخص‌های‌ تركيبي توسعه از منظر سند چشم‌انداز و ارايه‌يارزيابي سه سال اول سند چشم‌انداز"  در دفتر شاخص سازي و آينده پ‍ژوهشي مركز تحقيقات استراتژيك- سال 89.
ج)تهيه "جدول داده –ستانده 71 بخشي استان يزد" در دفتر استراتژی توسعه پایدار صنعتی یزد
د) تهیه فصل دوم پروژه "تهیه سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان یزد "- دانشگاه یزد

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/01 | نظرات

علائق تدریس

الف- اقتصاد خرد
ب-اقتصاد خرد
ج-پول و ارز و بانکداری
د-اقتصاد سنجی

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/01 | نظرات

سوابق اجرایی

الف) مدیر گروه رشته اقتصاد نظری و مدیریت مالی دانشگاه میبد
ب)همکاری با طرح تهیه سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان یزد- دانشگاه یزد
ج)همكاري یکساله با دفتر استرات‍ژي توسعه پايدار صنعتي و معدني استان يزد – دانشگاه یزد
د)همکاری یکساله در دفتر شاخص سازی و آینده پژوهی مرکز تحقیقات استراتژیک -تهران

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/01 | نظرات

افتخارات

الف) کسب رتبه 2 در آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس
ب) کسب رتبه 7 کشوری در کنکورکارشناسی ارشد رشته اقتصاد سال 1385
ج) داشتن درصد خوب در کنکور(اقتصاد خرد95 درصد-اقتصاد کلان90 درصد- آمار 90 درصد- ریاضیات 85 درصد-زبان تخصصی سفید)
ج) معرفی شدن به عنوان استعداد درخشان از طرف سازمان سنجش آموزش کشور
د) کسب رتبه نهم در سومین المپیاد اقتصاد دانشجویی کشور

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/01 | نظرات