احمد زارع زردینی  احمد زارع زردینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 33212813  32353004 (035)
 zarezardini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات (گرایش علوم قران و حدیث -  دانشگاه امام صادق(ع) -1385
دکتری علوم قرآن وحدیث - دانشگاه فردوسی مشهد-  1389
آشنایی با زبان عربی و انگلیسی در سطح مکالمه ،فهم متون و ترجمه و زبان آلمانی در سطح مکالمه و فهم متون

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/12/25 | نظرات

سوابق پژوهشی

الف: تدوین پایان نامه و رساله
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: "سوره های حوامیم : ویژگی ها و شباهت ها"
عنوان رساله دکتری:"روش حدیثی علامه محمدتقی شوشتری "

ب : نوشته ها  و فعالیت ها ی  پژوهشی
1-روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب  حدیثی از نگاه علامه محمدتقی شوشتری  به همراه آقای دکتر محمدعلی رضایی  ( مجله علمی – پژوهشی حدیث پژوهی،سال دوم ،شماره چهارم،پاییز و زمستان 1389.) 
2- منابع غیر مستقیم فن رجال :گونه ها و کاربردها  در قاموس الرجال  به همراه آقای دکتر محمدعلی رضایی (مجله علمی – پژوهشی علوم حدیث ،سال شانزدهم،شماره سوم،پاییز 1390 )
3- باهم آیی روشی در کشف و تصحیح احادیث آسیب دیده به همراه آقای دکتر سیدکاظم طباطبایی(مجله علمی – پژوهشی  تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،سال دهم،شماره یکم ،1392)
4- معناشناسی واژه جسد در قرآن با  روش باهم آیی (مجله علمی – پژوهشی  کتاب قیم،سال سوم ،شماره نهم،پاییز و زمستان 92)
5- درآمدی بر فلسفه حدیث ،مجله علمی – پژوهشی صحیفه مبین در دانشگاه آزاد(علمی – ترویجی وزارت علوم ،شماره 53،بهار و تابستان 1392)
6- آسیب شناسی پدیده چشم زخم در فرهنگ اسلامی به همراه آقای علی اصغر کریمی و..( مجله علمی – پژوهشی کتاب قیم ، شماره 13 ، پائیز و زمستان94)
7- پژوهشی در نظم قرآن،کوششی در جهت کشف نظم در سوره یاسین  ( مجله علمی - پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن ، شماره 9 ،پاییز وزمستان 1395)
8- ساختار سوره واقعه(چاپ شده در مجله علمی- دانشجویی بلاغ مبین )
9- سوره شناسی سوره نساء قصری (طلاق) (چاپ شده در مجله علمی – دانشجویی بلاغ مبین
10- ویراستاری  5  عنوان کتاب در انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی – تهران
12-  عضو انجمن علمی دانشجویان الهیات دانشگاه امام صادق (ع) .از سال 1383-1385
13- همکاری با مرکز کتابنامه بزرگ قران کریم .از سال 1381-1384
14- برگزاری کارگاه آموزشی – پژوهشی  «روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم» « روش تحقیق سوره ای در قرآن کریم» « روش تحقیق آیه محور در قرآن کریم» 

ج: راهنمایی پایان نامه  کارشناسی ارشد :
1-  علم اسباب النزول از نگاه معرفت شناسی
2- تاریخ تحلیلی و مکاتب علم تناسب ایات و سور قرآن 
3- معنا شناسی واژه تزکیه در قرآن با روش تحلیل متنی
4- تحلیل گفتگوهای حضرت موسی در قرآن 
5 - سوره حجرات در پرتو مطالعات سوره شناسی 
6- عتاب های  محبت آمیز خداوند به پیامبر اکرم (ص)در قرآن

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/12/25 | نظرات

سوابق اجرایی

1- معاون آموزشی - پژوهشی دانشکده الهیات میبد(مجتمع آموزش عالی میبد) از فروردین 1390 تا آبان ماه 1391
2- مدیرگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه  از دی ماه 1393تادی ماه 1395

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/12/25 | نظرات

سوابق تدریس

دروس مقطع کارشناسی :
« تفسیر 2 » ، نیمسال اول تحصیلی 87-86 ، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد . « زبان تخصصی علوم قرآن و حدیث » ، «تاریخ قرآن 2» ، « علوم قرآنی 1و2» ، «فقه مقدماتی 1 و 2 »، «مروری بر نهج البلاغه » ،«قرائت و درک مفاهیم متون فقهی – تفسیری»«درایه الحدیث »  و...دانشگاه
دروس مقطع کارشناسی ارشد :
«علم رجال »، «بررسی متون تخصصی از جهت اعراب و ترجمه » «قرآن و مستشرقان »«تفسیر قرآن کریم»
دروس مقطع دکتری :
بررسی آراء و نظرات جدید در علوم قرآن و حدیث - تفسیر قرآن

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/12/25 | نظرات

یادداشت ها

یادداشت شماره 1:  میز پژوهشی
دغدغه پژوهشی  این روزهای من که به صورت متوالی اما نه منسجم  به آن مشغولم عبارتند از :
1- پژوهش در موضوع چگونگی توصیف و تبیین رسم الخط قرآن کریم
2- پژوهش در موضوع ماهیت و چگونگی بازخوانی علم قرائات قرآن کریم
3- گونه های سخن در قرآن کریم
4- روش شناسی نقد با تاکید بر گستره مطالعات قرآن و حدیث

یادداشت شماره 2 : علاقه مندی های پژوهشی
به مطالعات قرآنی و حدیث با رویکردهای ، روش شناسی ، فلسفه های زبانی ، هرمنوتیک، نشانه شناسی ، معناشناسی ، مطالعات بینامتنی علاقه مندم . و مقالات و کتابها و... را در این زمینه دنبال می کنم.

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/12/25 | نظرات