عباس کلانتری خلیل آباد  عباس کلانتری خلیل آباد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استاد
 33212842 (035)  33213333 (035)
 abkalantari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

تحصیلات دانشگاهی

* کارشناسي الهيات و معارف اسلامي، گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشگاه فردوسي مشهد، سال 1370ش. معدل 18/55.
* کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي، گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشگاه فردوسي مشهد، سال 1373ش، با معدل 5./18.
* دکتري الهيات و معارف اسلامي، گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشگاه فردوسي مشهد، سال 1386ش، با معدل 18/85.

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/17 | نظرات

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/17 | نظرات

فعالیت های پژوهشی

*چاپ و پذيرش انتشار 16 مقاله علمي پژوهشي
* چاپ كتاب « عدالت فهي » توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم
* كتاب" اثار جنون از منظر فقه و حقوق" در دست چاپ توسط انتشارات دانشگاه میبد.
* نظارت و ارزيابي کتاب «تاريخ اصول» ناشر: مرکز جهاني علوم اسلامي
* داوري و نظارت بر 6 طرح پژوهشي
* ارزيابي بيش از 30 مقاله علمي پژوهشي.
* راهنمائي و مشاوره  بيش از 40پايان نامه کارشناسي ارشد و دکتری در دانشگاه يزد، آيت الله حايري، پيام نور و دانشگاه آزاد.

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/17 | نظرات

سوابق آموزشی

فعالیت های آموزشی

* تدريس در دوره کارشناسي فقه و حقوق اسلامي در دانشگاه يزد از سال 1386ش تاكنون .
*  تدريس در دوره کارشناسي فقه و حقوق اسلامي مدرسه عالي شهيد مطهري يزد به مدت سه سال
*  تدريس در دوره کارشناسي فقه و مباني حقوق و حقوق دانشگاه پيام نور استان يزد. از سال 1374-1388
* تدريس در دوره کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشگاه يزد، از سال 1386ش تا كنون.
* تدريس در دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد ميبد، سال 1389.
* تدريس در دوره کارشناسي ارشد فقه و حقوق خصوصي، مجتمع آموزش عالي ميبد، از سال 1388ش تا كنون.
* تدريس در دوره دكتري دانشگاه آيت الله حائري ميبد و دانشگاه ياسوج از سال 91
* ايراد سخنراني و برگزاري كارگاه در زمينه رشته تخصص 7 مورد.

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/17 | نظرات

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/17 | نظرات

مسئولیت های اجرایی

مسئولیت ها

* رئيس دانشگاه آيه الله حائري ميبد
* رئيس مجتمع آموزش عالي ميبد
* رئيس دانشگاه پيام نور استان يزد
* مديرکل امور دانشجوئي دانشگاه يزد
* قائم مقام معاون دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه يزد
* رئيس مرکز آموزش عالي ميبد
* معاون اجرائي نهمين المپياد ورزشي دانشجويان پسر دانشگاههاي سراسر کشور
* مدير گروه فقه و حقوق اسلامي دانشکده الهيات ميبد
* مسؤول دبيرخانه جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه يزد
* رئيس هيات اجرايي جذب دانشگاههاي اردکان و ميبد

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/17 | نظرات

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/17 | نظرات

رتبه ها و جوائز علمی

افتخارات

* استاد نمونه پژوهشي دانشگاه آيت الله حايري در سال 93
* كسب رتبه اول كنكور کارشناسي ارشد سال 73
* فارغ التحصيل رتبه اول در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري
*  انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه يزد در تاريخ 11/2/1388
* انتخاب به عنوان مدير نمونه شهرستان ميبد در سال 90 و تقدير از فعاليتهاي اجرايي در سال 93.
* انتخاب به عنوان مدير نمونه استان در سال 91
* داراي بيست و هشت تقدير نامه از استاندار، امام جمعه و ادارات و ارگانهاي استاني و شهرستاني به دليل همكاري موثر در دوره مسوليتهاي متعدد در استان و شهرستان ميبد

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/17 | نظرات

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/17 | نظرات