نشریات دانشجویی
از آنجا که دانشگاه به عنوان مهد علم و اندیشه شناخته می شود، انگیزه ای قدرتمند در سوق دادن دانشجویان به فعالیت های رسانه ای است و با توجه به این مهم که امروزه، عصر ارتباطات و تکنولوژی است. ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان در زمینه‎های علمی، فرهنگی، اجتماعی،‎ سیاسی و... ضروری به نظر می‎رسد. یکی از راه‎های انتقال این اطلاعات انتشار نشریات دانشجویی است. با آغاز این‎گونه فعالیت‎ها در جمعیت دانشجویی و نهادینه کردن این گونه فعالیت ها محلی برای حضور و درخشیدن چهره های دانشجویی توانمند فراهم می شود که می توان از آنها در ورای این حوزه نیز کمک گرفت.
       
       
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاه
فرم اعلام شکایت از نشریات دانشگاهی