نشریات دانشجویی
از آنجا که دانشگاه به عنوان مهد علم و اندیشه شناخته می شود، انگیزه ای قدرتمند در سوق دادن دانشجویان به فعالیت های رسانه ای است و با توجه به این مهم که امروزه، عصر ارتباطات و تکنولوژی است. ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان در زمینه‎های علمی، فرهنگی، اجتماعی،‎ سیاسی و... ضروری به نظر می‎رسد. یکی از راه‎های انتقال این اطلاعات انتشار نشریات دانشجویی است. با آغاز این‎گونه فعالیت‎ها در جمعیت دانشجویی و نهادینه کردن این گونه فعالیت ها محلی برای حضور و درخشیدن چهره های دانشجویی توانمند فراهم می شود که می توان از آنها در ورای این حوزه نیز کمک گرفت.