جهت تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان، ابتدا نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایید.
بعد از ورود کد تاییدیه ایمیل و پیامک، نیازی به تکمیل ثبت نام نیست و کافی است در زیر، با انتخاب گزینه های “کارنامه سلامت روان“ و “کارنامه سلامت جسم“ نسبت به تکمیل فرمها و در نهایت چاپ نتیجه کارنامه اقدام نمایید.