زهره دهقان پور  زهره دهقان پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212617  32353004 (035)
 dehghanpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar

سوابق تحصیلی

- دانش آموخته دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي / دانشگاه تهران(1394).
- دانش آموخته کارشناسی ارشد تاريخ و تمدن ملل اسلامي /  دانشگاه تهران.
- دانش آموخته كارشناسي تاریخ و تمدن ملل اسلامی / دانشگاه تهران.

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

کتاب

- کتابشناسی سلمان فارسی، دکتر علی بیات، زهره دهقان پور، شیراز، انتشارات ادیب مصطفوی، آبان ماه 1390.

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

مقالات علمی-پژوهشی

- مقاله" زنان در كشاكش نبرد: حضور زنان در جنگ ها تا پايان دوره اموي" آذرتاش آذرنوش ، زهره  دهقان پور، منتشر شده در مجله علمي و پژوهشي زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان (فرهنگ و هنر) دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران((1388).
- مقاله" پيامدهاي اجتماعي مهاجرت قبايل عرب به ايران تا پایان دوره اموی" زهره دهقان پور، علی بیات،  نیمسالنامه علمي پژوهشي تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات( 1390 ).
- مقاله" نقش ايرانيان در فتح ايران: انگيزه ها و انواع همكاري ها تا پايان قرن اول هجري" زهره دهقان پور، محسن معصومی، مجله علمی پژوهشی پژوهشكده تاريخ اسلام (91).
- مقاله " بررسي منابع و شيوه گردآوري اطلاعات در تاريخ يعقوبي و روش بهره گيري از آنها" ، علی بیات، زهره دهقان پور، مجله علمی پژوهشی  گروه تاريخ و تمدن دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران مي باشد(1390).


 

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

مقالات کنفرانسی ملی و بین المللی

 شرکت در چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، ارائه مقاله با عنوان" اهداف و گزاره های علم تاریخ در قران: الگویی برای مورخان و مدرسان"، اسفند ماه 1396.
شرکت در همایش کنگره بین المللی جندی شاپور، ارائه مقاله با عنوان "ارزیابی اندیشه های آرمانشهری در ایران باستان با تاکید بر ابعاد کالبدی شهرها" ، سعیده موید فر، زهره دهقان پور، دزفول، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، زمستان 1395.
شرکت در همایش ملی ایرانشاسی، میبد، ارائه مقاله "اسلام پذیری ایرانیان از نگاه شرق شناسان: مطالعه موردی کتاب گروش به اسلام در قرون میانه اثر ریچارد بولت"، چاپ در مجموعه مقالات، اردیبهشت 1394.
- شرکت در همایش سلمان فارسی،کازرون، آبان ماه 1391
(ارائه کتاب کتابشناسی سلمان فارسی )
- شرکت در همایش میراث مشترک ایران و عراق و پذیرش چکیده ارائه شده با عنوان "دلایل مهاجرت اعراب به ایران در دوره عباسی"(1394)
- شرکت در سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، بخش مقالات، ارائه مقاله با عنوان " مهاجرت سادات و علویان به ایران همزمان با ولیعهدی امام رضا(ع) و پیامدهای آن تا برآمدن  علویان طبرستان"، اذرماه 1394.
- شرکت در سیزدهمین  جشنواره بین المللی امام رضا (ع)، بخش پایان نامه ها، ارائه رساله دکتری با عنوان" مهاجرت علویان به ایران و گسترش اسلام با قرائت شیعی از ابتدای قرن سوم هجری تا برآمدن آل بویه"، پاییز 1394.
- شرکت در چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، بخش پژوهشی و ارائه مقاله" عقلانیت در سیره رضوی و اتحاد جهان اسلام"شهریور و مهرماه 1395.
-شرکت در همایش ملی عقلانیت در سیره رضوی ارائه مقاله با عنوان "وحدت فکری فرقه های اسلامی بر مبنای عقلانیت دینی در سیره رضوی" ارائه به صورت سخنرانی،  زهره دهقان پور، علی بیات، دانشگاه تهران، فروردین 96.
- شرکت در همایش کنگره بین المللی جندی شاپور، ارائه مقاله با عنوان "ارزیابی اندیشه های آرمانشهری در ایران باستان با تاکید بر ابعاد کالبدی شهرها" ، سعیده موید فر، زهره دهقان پور، دزفول، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، زمستان 95.
- شرکت در همایش ملی زیلوی میبد ، ارائه مقاله با عنوان "آموزش در حرفه زیلو بافی: نگاهی به رابطه استاد و شاگرد از گذشته تا امروز"، زهره دهقان پور، حسن امامی میبدی، میبد، اسفند 95.
توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

مقالات دایره المعارفی

- نگارش مدخل "گرگانج" دانشنامه جهان اسلام.
- نگارش مدخل"مولوی" دایره المعارف تشیع.

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

سوابق تدریس

- گروه تاریخ و تمدن دانشگاه بین المللی  قزوین:(1392- 1394)
تاریخ تشکیلات اسلامی(2) (کارشناسی)
تاریخ علوم (1و 2 و 3) (کارشناسی)
روش تحقیق (کارشناسی)

- گروه ایرانشناسی دانشگاه  میبد:(1393- تاکنون)
تاریخ هنر و معماری ایران از ابتدای دوره اسلامی تا پایان دوره ایلخانی(کارشناسی)
تاریخ هنر و معماری ایران  از آغاز دوره تیموری تا پایان دوره صفوی(کارشناسی)
تاریخ هنر و معماری ایران از پایان دوره صفویان تا دوره معاصر (کارشناسی )
نقد تاریخ ایران از ابتدای دوره اسلامی تا حمله مغول (ارشد ایران اسلامی )
مروری بر نهضت های ملی مذهبی ایران از ابتدای دوره اسلامی تا بر آمدن صفویان(کارشناسی)
فرهنگ و تمدن اسلامی (کارشناسی ارشد ایران اسلامی)
تاریخ تشیع در ایران (کارشناسی)
شناخت و نقد منابع ایرانشناسی(کارشناسی )
روش تحقیق ایرانشناسی (کارشناسی ارشد ایرانشناسی )
منبع شناسی تاریخ اسلام(کارشناسی)
مبانی تاریخ تمدن(کارشناسی ایرانشناسی )
مروری بر نهضت های ملی مذهبی ایران از دوره باستان تا قرن دوم هجری
تاریخ تحلیلی حضرت امیر(ع) 1 و 2 (کارشناسی ارشد نهج البلاغه)

تاریخ نگاری در اسلام
روش تحقیق ایرانشناسی(کارشناسی)
 

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

حوزه های مطالعاتی و پژوهشی مورد علاقه

- تاریخ اجتماعی و تاریخ  فرهنگی ایران و اسلام
-تاریخ علم در ایران و اسلام
- هنر و معماری  ایرانی-  اسلامی
- روش تحقیق

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

سوابق کاری

- مدرس گروه تاریخ و تمدن دانشگاه بین الملل قزوین به عنوان استاد مدعو(91-93).
- مدرس گروه ایرانشناسی دانشگاه میبد به عنوان استاد مدعو(93- 95).
- همکاری با بخش اجتماعی و فرهنگی کوی دانشگاه تهران(1385-1389).
.
- همکاری با بنیاد دانشنامه جهان اسلام در نگارش مقاله.

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

جوایز و افتخارات

- کسب عنوان پایان نامه برتر در سیزدهمین جشنواره  بین المللی امام رضا (ع)( بخش دانشگاهی)(رساله دکتری با عنوان: " مهاجرت علویان به ایران و گسترش اسلام شیعی از ابتدای قرن سوم تا برامدن ال بویه"، آذرماه 1394.
- مقاله برتر  و کسب جایزه اول همایش عقلانیت در سیره رضوی، مقاله با عنوان: وحدت فکری فرقه های اسلامی بر مبنای عقلانیت در سیره رضوی، اسفندماه 1396 ، دانشگاه تهران.

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

عضویت در انجمن ها

- عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ.
- عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ اسلام.

توسط : dehghanpour | تاریخ : 1395/09/29 | نظرات

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان : بازتاب چهره ابومسلم خراسانی در ادبیات ایران تا برآمدن صفویان،  دانشجو:  مهدیه درستکار،  استاد مشاور: دکتر سامان قاسمی فیروزآبادی.
- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان:  ساختار سیاسی و اداری دوره قاجار و تاثیر آن بر فساد مالی - اداری از عهد ناصری تا کودتای 1299 ه. ش، دانشجو: محسن فرزانیان، استاد راهنما: دکتر منصور طرفداری.

توسط : dehghanpour | تاریخ : 1396/09/22 | نظرات

فعالیت های علمی - اجرایی

- برگزاری 16 ساعت  کارگاه " آموزش گام به گام روش تحقیق" برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ایرانشناسی و تاریخ، دانشگاه میبد، زمستان 1395.
- تدوین و گردآوری چکیده مقالات همایش ملی زیلوی میبد(برگزاری شده در اسفند ماه 1395)، میبد،انتشارات دانشگاه میبد، 1396.
-  عضو کمیته علمی همایش ملی زیلوی میبد، اسفند 1395.

توسط : dehghanpour | تاریخ : 1396/09/22 | نظرات

مسئولیت ها

- نماینده  دفتر استانی انجمن ایرانی تاریخ اسلام مستقر در دانشگاه میبد.

توسط : dehghanpour | تاریخ : 1396/09/22 | نظرات

نشست ها و کرسی ها


- سخنرانی در نشست هم اندیشی " تحولات  ایران دو قرن اولیه" با محورهای: فتح ایران، اسلام پذیری ایرانیان و ایران و اسلام، دانشگاه میبد،اذرماه 1396.

توسط : dehghanpour | تاریخ : 1396/11/21 | نظرات

داوری مجلات

- داور فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش نامه تاریخ اسلام.

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1396/12/03 | نظرات

مقالات علمی- ترویجی و سایر

- مقاله "سكونتگاههاي قبايل عرب در ايران تا پايان دوره اموي" نیمسال نامه علمي ترویجی گروه تاريخ و تمدن دانشگاه بين المللي قزوين(1391).
- مقاله" انگيزه هاي مهاجرت قبايل عرب به ايران تا پایان دوره اموی"،  فصلنامه علمی تخصصی سخن تاريخ ( زمستان 91).
- مقاله " پیامدهای فرهنگی مهاجرت قبایل عرب به ایران تا پایان دوره اموی"، آذرتاش آذرنوش، زهره دهقان پور،  فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در تاریخ، دانشگاه تهران، 1396(پذیرفته شده). 
- مقاله" مهاجرت علویان به ایران همزمان با ولیعهدی امام رضا و پیامدهای آن تا برآمدن علویان طبرستان"، زهره دهقان پور، سید احمدرضا خضری، پژوهشنامه  تاریخ تشیع، مهرماه 1396 (پذیرفته شده).
- مقاله" وحدت فکری فرقه های اسلامی در دوره امام رضا(ع) بر مبنای عقلانیت دینی"، زهره دهقان پور، علی بیات، پژوهشنامه تاریخ تشیع، 1396(پذیرفته شده).
- گزارش سفر علمی به کاشانه و ابیانه، مجله مدت دانشگاه تهران، 1384.

توسط : dehghanpour | تاریخ : 1396/12/03 | نظرات

سخنرانی

- سخنرانی  با موضوع"وحدت فکری فرقه های اسلامی بر مبنای عقلانیت رضوی"، همایش ملی عقلانیت در سیره رضوی،  دانشگاه تهران، فروردین ماه 1396.
- سخنرانی با موضوع" 
هدف و شیوه بیان گزاره های تاریخی در قران: ( الگویی برای مورخان و مدرسان)" ، چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، دانشگاه قم، اسفندماه 1396.

توسط : dehghanpour | تاریخ : 1396/12/03 | نظرات