عضویت در مجامع علمی

  • نایب رئیس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان رویان پژوهان کویر یزد؛
  • عضو هیأت مدیره خانه نخبگان شهرستان میبد؛
  • عضو انجمن علوم مدیریت ایران (IAMS)؛
  • معاون آموزشی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرک های صنعتی (1394-1391)؛
  • داور نشریه علمی-پژوهشی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران؛
  • داور نشریه علمی-پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/09/05 | نظرات