زهره انصاری  زهره انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212456  32353004 (035)
 z_ansari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar

تحصیلات دانشگاهی

  کارشناسی مهندسی پزشکی | دانشگاه اصفهان 1386
 • عنوان پایان نامه کارشناسی : نمایش و پردازش سیگنال EMG در کامپیوتر به منظور کنترل دست مصنوعی
  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک | دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1389
 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : بکارگیری روش های تطبیق به گوینده بر مبنای PCA به منظور تطبیق سیستم بازشناسی گفتارفارسی به گوینده خاص
  دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک | دانشگاه صنعتی امیر کبیر 1396
 • عنوان رساله دکتری : توسعه شبکه های عصبی با ساختار عمیق و بازگشتی به منظور بازشناسی مقاوم کلمات در گفتار پیوسته

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/18 | نظرات

سوابق پژوهشي

 • 1) مقالات منتشر شده در مجلات

  4- معرفی شبکه هاي عصبی پیمانه اي عمیق با ساختار فضایی-زمانی دوگانه جهت بهبود بازشناسی گفتار, مجله علمی پژوهشی پردازش علایم و داده ها, 1395
  3- Toward Growing Modular Deep Neural Networks for Continuous Speech Recognition, Neural Computing and Applications Journal, 2016, Impact factor: 4.2
  2- Is Attention a “Period Window” in a Chaotic Brain?, The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 2013, Impact factor: 1.8
  1- Implementing KPCA based Speaker Adaptation Methods with Different Optimization Algorithms in a Persian ASR System, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012

 • 2) مقالات ارایه شده در کنفرانس ها

  6- Phone Sequence Modeling Using the Formation of Attractor Dynamics in Recurrent Neural Networks, 6th Neuroscience Congress, 2017, Tehran
  5- Proposing Two Speaker Adaptation Methods for Deep Neural Network based Speech Recognition Systems, 7th Symposium on Telecommunications (IST), 2014, Tehran
  4- Implementing PCA-based Speaker Adaptation Methods in a Persian ASR System", 5th Symposium on Telecommunications (IST), 2010, Tehran
  3- استفاده از شبکه هاي عصبی محاسبه گر مخزنی در بازشناسی گفتار فارسی, بیست و دومین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران, تهران
  2- بکارگیري روشهاي تطبیق به گوینده سریع بر مبناي MLLR در سیستم هاي بازشناسی گفتار فارسی, بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران, مشهد
  1- بکارگیري روشهاي تطبیق به گوینده بر مبناي فضاي ویژه در سیستم هاي بازشناسی گفتار فارسی, هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران, اصفهان

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/18 | نظرات

سوابق حرفه ای

  استادیار – دانشگاه دولتی میبد- میبد- یزد | مهر 97 تاکنون

 • تدریس دروس کارشناسی تجهیزات پزشکی, فیزیک پزشکی, سیستم هاي تصویربرداري پزشکی, پدیده هاي بیوالکتریکی, مدار منطقی 

  مدرس – موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی- اصفهان | بهمن 96 الی مهر 97
 • تدریس دروس کارشناسی فیزیک پزشکی و رادیولوژي و رادیوتراپی ودرس کارشناسی ارشد أصول سیستم هاي تصویربرداري پزشکی
 • داوري پروژه هاي کارشناسی ارشد

  پژوهشگر – پژوهشکده پردازش هوشمند علایم - تهران | فروردین 90 الی فروردین 92
 • عضو گروه پردازش زبان طبیعی و بازشناسی گفتار به منظور همکاري در پیاده سازي پروژه شنواي تلفنی
 • پیاده سازي أنواع روشهاي تطبیق به گوینده و مدلهاي زبانی و ترکیب مدلهاي صوتی با زبناي به منظور بهبود بازشناسی گفتار فارسی

  راهنمایی پروژه هاي کارشناسی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران
 • عنوان پروژه: بررسی شبکه هاي محاسبه گر مخزنی (Reservoir Computing) در بازشناسی گفتار فارسی | بهمن 91 الی مهر 92
 • عنوان پروژه: بررسی عملکرد واحدهاي یکسوساز خطی در شبکه هاي عصبی عمیق به منظور بازشناسی گفتار | بهمن 93 الی مهر 94

  تدریس یار دروس کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | بهمن 89 الی مهر 92
 • درس شبکه هاي عصبی مصنوعی
 • درس شبکه هاي عصبی مصنوعی پیشرفته

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/18 | نظرات

مهارت ها

 •   مهارتهاي نرم افزاري :
 •  
  • زبان برنامه نویسی ++c
  • MATLAB و جعبه ابزارهاي مختلف آن از جمله : Neural Networks, Digital Signal Processing
  • HTK Toolbox به منظور پیاده سازي مدلهاي مخفی مارکوف
  • MatConvNet Toolbox به منظور پیاده سازي شبکه هاي عصبی عمیق کانوولوشنی در MATLAB
  • Tensorflow به منظور پیاده سازي ساختارهاي مختلف شبکه هاي عصبی عمیق با زبان پایتون
 •  
 • آشنایی با زبانهاي خارجی :
 •  
  • ​زبان انگلیسی, دارنده مدرك IELTS با نمره 7 (مهارت بالا درreading, speaking,listening and writing)

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/18 | نظرات