سعیده مؤیدفر  سعیده مؤیدفر  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 moayedfar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

- دکتری : فارغ التحصیل  دانشگاه اصفهان، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه اصفهان سال 1389)
- کارشناسی ارشد: دانشگاه یزد (کسب رتبه دانش آموخته برتر دانشگاه یزد در سال 1386 و معرفی به بنیاد ملی نخبگان)
- کارشناسی :دانشگاه یزد (رتبه اول در بین فارغ االتحصیلان هم ورودی)

توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات

سوابق کاری

- مدرس گروه جغرافیای دانشگاه یزد از سال 1386 
- مدرس مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده هنر و معماری (شهرسازی و معماری) از سال 1390
- داور مجلات علمی- پژوهشی (پژوهش و برنامه ریزی شهری ) و مجله (Internatinal Architecture and Urban Development)
- داوری بیش از 40 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی یزد
- داور همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران ، داور اولین و دومین همایش ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار، داور همایش نهمین کنگره انجمن ژئوپولتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و مناطق مرزی ایران.
- مشاور در طرحهای تحقیقاتی سازمان جهاد کشاوری، شهرداری و بخشداری یزد
- مدیرپروژه طرح جهت گیری الهی - فرهنگی رشته های دانشگاهی نهاد رهبری رشته شهرسازی
- عضو انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
- عضو انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران (شاخه استان یزد)

توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات

حوزه های کاری مورد علاقه

برنامه ریزی گردشگری در قالب فضاهای گردشگری، مدیریت بحران گردشگری و ...
برنامه ریزی شهری و منطقه ای، آمایش سرزمین، زمین و مسکن
کاربرد جی ای اس در شهرسازی و برنامه ریزی ، مکان یابی و ....
کاربرد مدلهای رتبه بندی در امور شهری شامل AHP، ANP، تاپسیس، پرومته و ....
برنامه ریزی فضایی و راهبردی (استراتژیک)

توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات

مقالات ISI

 
-Safarabadi, A., Moayedfar, S.,Varesi,H.R. (2015).  URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH EMPHASIS ON THE EMPOWERMENT OF INFORMAL SETTLEMENTS IN URBAN AREAS. THE CASE OF YAZD, IRAN, European Journal of Geography, Volume 6, Number 1:83-97.
 
- Moayedfar, S., Saraei, M.H., Ghafurzadeh, M. (2015).  The Perspective of Yazd Historical Fabric in terms of Sustainable Development, International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS), Volume-5, Issue-8.

- Moayedfar, S., Taghvaei, M., Zangiabadi,A. (2014). Investigating the Role of Crisis Management of Tourist Space Crisis Management in Tourism Development (Case Study: Yazd City), Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Volume 4 (2014), Article ID JAEBS -2369-14.

توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات

مقالات علمی-پژوهشی

- صفرآبادی، ا.، یوسفی، ا. و مؤیدفر، س. (1395). مقاصد نوظهور گردشگری شهری با تاکید بر جاذبه های اجتماعی فرهنگی قومیت، نمونه موردی: شهر کرمانشاه، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال ششم، شماره نوزدهم، تابستان 1395، 168-141.
- صفرآبادی، ا.، مؤیدفر، س. و وارثی، ح. ر. (1395). رویکردهای توانمندسازی مناطق حاشیه ای شهری موردشناسی: سکونتگاه غیررسمی حسن آّباد یزد، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، 19، 230-217.
- مؤیدفر، س.، تقوائی، م. (1394). بررسی رابطه مدیریت بحران و سازماندهی فضایی و امنیت در گردشگری (مطالعه موردی: شهر یزد)، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 13.
- زنگی آبادی، ع.، مؤیدفر، س. و غفورزاده، م. (1394)، 3 (9)،  ارزیابی باززنده سازی بافت های قدیم شهری در راستای توسعه پایدار (شهر یزد)، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری، 159-131.
-  مؤیدفر، س.، ضرابی، ا. (1394). برنامه ریزی راهبردی توسعه خدمات الکترونیک در شهر یزد. نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری آرمانشهر، 13.
- مؤیدفر، س.، تقوائی، م. و زنگی آبادی، ع. (1393). تبیین امنیت گردشگران با تأکید بر مؤلفه های مدیریت بحران گردشگری (مطالعة موردی: فضاهای گردشگری شهر یزد)، مجله پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 2 (7)، 24-1.
- سرائی، م. ح.، مؤیدفر، س. و صبائی مهر، م. (1392). تعیین درجه آسایش بر اساس ویژگی¬های معماری- اقلیمی شهرهاي مناطق خشک: شهریزد. مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای قشم، 4، 38-23.
- محمدی، ج.، مؤیدفر، س.و صفرآبادی، ا. (1392). شهر اسلامی، شهری ورای گنبد و مناره. فصلنامه شهر ایرانی- اسلامی، جهاد دانشگاهی تهران، 9، 45-25.
- سرائی، م.ح.، مؤیدفر، س.و بیرانوند زاده، م. (1392). ارزیابی تطبیقی تحولات ساختاری و عملکردی شهر یزد ناشی از پیوستگی روستاهای ادغام شده. نمونه موردی: روستاهای خیرآباد و عیش آباد. نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری آرمانشهر، 11.
- محمدی، ج.، مؤیدفر، س. (1391). ارزیابی تطبیقی وضعیت شاخص های شهر سالم در شهرهای مناطق خشک (شهر اردکان). مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای قشم، 3 (4)، 54-37.
- وارثی، ح. ر.، مؤیدفر، س. (1391). برنامه ریزی راهبردی توریسم پایدار در مناطق خشک (نمونه موردی: شهر یزد). فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 15 (5)، 39-19.
- زنگی آبادی، ع.، مؤیدفر، س. (1390). رویکرد بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد. نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری آرمانشهر، 5 (9)، 319-297.
- علیجانی، ب.، مؤیدفر، س. و صبائی مهر، م. (1389). بررسی تغییرات اقلیمی شهر یزد در رابطه با توسعه شهری و منطقه ای. مجله پژوهش و برنامه ریزی شهري دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 1 (3)، 58-41.
- سرائی، م.ح.، مؤیدفر، س. (1389). بررسي ميزان پايداري توسعه در شهرهاي مناطق خشك با تأكيد بر مؤلفه هاي زيست محيطي: شهر اردكان. مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي اصفهان، 21 (1)، شماره 37، 76-47.
- تقوائی، م.، مؤیدفر، س. و گودرزی، م. (1388). بررسي علل كاهش جلب مشاركت شهروندان در اداره مناطق شهري( نمونه موردي منطقه 3 شهر شيراز). مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان(Journal ofApplied Sociology)، 21 (3)، شماره 39، 20-1.
- سرائی، م.ح.، مؤیدفر، س. (1387). گويه هاي اجتماعي- اقتصادي توسعه پايدار شهري در شهرهاي مناطق خشك: شهر اردكان. فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات جغرافيايي اصفهان،  23 (3)، شماره 90، 65-39.

توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات

مقالات کنفرانسی

- مؤیدفر، س. (1396). ایمن¬سازی مناطق شهری با تأکید بر پدافند غیرعامل (منطقه 6 تهران)، سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار، شیراز.
- بیاتی، م؛ مؤیدفر، س. (1396). برنامه¬ریزی مدیریت بحران در فضاهای شهری شهرکرد با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل سوات، سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار، شیراز.
- مسیحی، ش؛ مؤیدفر، س. و استقلال، ا. (1396). برنامه ریزی توسعه کالبدی بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز با رویکرد مشارکتی، دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری، بانکوک.
- شجاعی حسن لنگی، ا؛ مؤیدفر، س. و کلانتری خلیل آباد، ح. (1396). بررسی چالش¬های زیست محیطی شهرهای ساحلی با رویکرد توسعه پایدار ( مطالعه موردی: شهرساحلی بندرعباس)، چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران.
- ارجمند، م؛ ذاکریان، م. و مؤیدفر، س. (1396). مؤلفه های آسیبپذیری شهری از منظر پدافند غیرعامل، دومین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست، لرستان.

- ارجمند، م؛ ذاکریان، م. و مؤیدفر، س. (1396). تجارب داخلی و جهانی دفاع شهری از منظر پدافند غیرعامل، دومین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست، لرستان.
- مؤیدفر، س. (1395) ارزیابی امنیت بخشی بازارچه های مرزی در راستای توسعه پایدار مناطق مرزی (نمونه موردی: بازارچه های مرزی سیستان و بلوچستان)،نهمین کنگره انجمن ژئوپولتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و مناطق مرزی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
- صفری ازان اخاری، م.، کلانتری خلیل آباد، حسین. و مؤیدفر، س. (1395). بررسی اهمیت مدیریت شهری در تحقق پذیری شهر خلاق، دومین کنفرانس نوآوری های اخیر در عمران، معماری و شهرسازی، تهران.
- صفری ازان اخاری، م.، کلانتری خلیل آباد، حسین. و مؤیدفر، س. (1395). بررسی تأثیر تحقق شهر خلاق بر اشتغالزایی در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز.
-غلامرضایی، ض.، امیری، ع. و مؤیدفر، س.  (1395). ارزیابی سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی استان یزد با استفاده از تکنیک تاپسیس، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست.
-کاظمیه نسب پور، ش.، مؤیدفر، س. و ذاکریان، م. (1394). تدوین چارچوب مداخله در کالبد بافت تاریخی با تاکید بر محور گردشگری، دومین همایش ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار.
- وزیری، ح.، مؤیدفر، س. و ذاکریان، م. (1394). برنامه¬ریزی راهبردی توسعه شهری، گامی به سوی توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی: شهر مهریز)، دومین همایش ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار.
- وزیری، ح.، مؤیدفر، س. و ذاکریان، م. (1394). اولویت بندی راهبردهای توسعه پایدار باغشهر مهریز با استفاده از مدل QSPM، دومین همایش ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار.
- مؤیدفر، س.، حیدری، یاسر. و غفورزاده، م. (1394). تحلیل فضایی رکود کالبدی- فضایی و عملکردی محلات شهری؛ مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر یزد، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران.
- وزیری، ح.، مؤیدفر، س. و ذاکریان، م. (1394). برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهر مهریز با تاکید بر مدل IE و QSPM ، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران.
- وزیری، ح.، مؤیدفر، س. و ذاکریان، م. (1394). ارزیابی توسعه گردشگری شهر مهریز با رویکرد توسعه پایدار، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران.
- مؤیدفر، س. ، سرائی، م.ح. و غفورزاده، م. (1393). تحلیلی بررویکردها و ارزشهای منظر در الگوهای برنامه ریزی شهری، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
- مؤیدفر، س. ، غفورزاده، م.، درخشان فر، ص. و پاکاری، ح. (1393).ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در ارتقاء منظر شهری،مطالعه ی موردی: شهر یزد، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
- مؤیدفر، س. ، غفورزاده، م.، درخشان فر، ص. و حسینی، س. م. (1393). ارزیابی نقش مشارکت های فرهنگی در توسعه شهری پایدار،مطالعه ی موردی: شهر یزد، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
- مؤیدفر، س. ،شکراللهی، ا. و شهبازی، ع. (1393).تأثیرات شهرسازی بر روی آیین زرتشتی (مطالعه موردی: برج خاموشان شهر یزد)، همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی، مباحث تئوری و پژوهش های کاربردی، اسفند 1393، تهران.
- محمودی، م. ص.، مؤیدفر، س.(1393). طراحی فضاهای شهری با تأکید بر بهسازی میادین و بافت های پیرامون (نمونه موردی: فلکه گاز شیراز)، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
- مختاری، ف.، بابائی، م.، گودرزی، ن. و مؤیدفر، س. (1393). بهره گیری از انرژی خورشید، شیوه موثر پایداری در معماری ایران، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی.
- مؤیدفر، س.، اردلانی، ر. (1392). توسعه پایدار نواحی گردشگری روستایی با تاکید بر خانه های دوم با استفاده از مدل سوات، دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین.
- فدائی، ف.، حمزه نژاد، م. و مؤیدفر، س. (1392). امکان سنجی تحقق معیار های کالبدی شهر اسلامی بر بافت شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر گلبهار)، همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری.
- مؤیدفر، س. ، یوزباشی، ا. (1392). احیا بافت های فرسود ه شهری با رویکرد مشارکتی(نمونه موردی،شهر آبسرد استان تهران)، همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری.
- مؤیدفر، س. ، اردلانی، ر. و سراجی، سروه. (1392). تاثیرات جهانی شدن بر توسعه شهری و بحران های اجتماعی کلانشهرها (نمونه موردی: مجموعه شهری تهران)، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی.
- مؤیدفر، س.، بیرانوندزاده، م. (1390). برنامه ریزی توسعه مساکن روستایی بر اساس عوامل اقلیمی: روستاهای یزد، اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی.
- مؤیدفر، س.، سرائی، م.ح. و بیرانوندزاده، م. (1389). مطالعه راهبردي جاذبه هاي اكوتوريستي جنوب شرق ايران: سيستان و بلوچستان، چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام، دانشگاه سيستان و بلوچستان.
- مؤیدفر، س.، سرائی، م.ح. و بیرانوندزاده، م. (1389). صنعت گردشگری گامی نوین در جهت توسعه منطقه ای: سيستان و بلوچستان، چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام، دانشگاه سيستان و بلوچستان.
- مؤیدفر، س.، امیدوار، ک.، صبائی مهر، م. و بیرانوند زاده، م. (1389). بررسي و تحليل نقش اقليم در توسعه مساكن روستايي مناطق خشك: شهر يزد، كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي روستايي ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
- مؤیدفر، س. (1388). نقش مشاركت مردم و شوراها در مديريت شهري، اولين همايش برنامه ريزي شهري، ضرورتها و ارائه راهكارها، استانداري لرستان.
- مؤیدفر، س. (1388). بررسي جايگزيني كاربري مناسب براي پايانه مسافربري يزد، اولين همايش برنامه ريزي شهري، ضرورتها و ارائه راهكارها، استانداري لرستان.
-مؤیدفر، س.، سرائی، م.ح. و صبائی مهر، م. (1387). بررسي بحران خشكسالي با استفاده از مدل اسكالوگرام (مورد: شهر يزد)، سومين همايش مقابله با سوانح طبيعي، دانشگاه تهران.
- میرحسینی، م.، مؤیدفر، س. و وکیلی فرد. (1387). بررسي شاخصهاي اجتماعي – اقتصادي مديريت ريسك در كلان شهرها، دومين كنگره خاورميانه اي مديريت ريسك.

توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات

سوابق تدریس


- دانشگاه یزد: دروس نقشه خوانی، مبانی جغرافیای شهری، جغرافیای جمعیت، روابط متقابل شهر و روستا، کاربرد جی ای اس در برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیای شهرهای کوچک و میانی، توسعه پایدار شهری، اکولوژی شهری، کارگاه برنامه ریزی شهری، طرح های هادی روستایی، اصول و مبانی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، شهرنشینی و دگرگونی در نواحی روستایی، مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی، کاربرد آمار و اطلاعات در برنامه ریزی شهری، تکنیک های برنامه ریزی شهری، تکنیک های برنامه ریزی ناحیه ای، حقوق و قوانین شهری، جغرافیای گردشگری
- دانشگاه پیام نور: دروس مربوط به رشته مدیریت جهانگردی
- دانشگاه فنی وحرفه ای حضرت رقیه: زبان تخصصی معماری و شهرسازی
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد: دروس کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی- برنامه ریزی شهری شامل: مدلها و تکنیکهای برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی کاربری زمین، برنامه ریزی مسکن، مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی، تنظیم شرایط زمین، مدیریت بحران و بازسازی پس از حوادث ، مبانی هنر و معماری
- دانشگاه آیت ا... حائری میبد : دروس گروه ایرانشناسی و جغرافیا

توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات

راهنمایی/ مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

- حمیده وزیری،" برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر مهریز)" ،راهنمایی
- یاسمن کرمی، " برنامه ریزی راهبردی ایجاد شهر سالم در شهرهای جدید ایران (نمونه موردی: شهر جدید بهارستان)" ،راهنمایی
- صدف شهری زاده "برنامه ریزی توسعه شهر دوستدار کودک در راستای ارتقاء خلاقیت کودکان (شهریزد) "، راهنمایی
- شیرین کاظمیه، " تحلیل ساختارفضایی بافت های تاریخی شهری با تاکید بر محور گردشگری (نمونه موردی شهر مهریز)" ، راهنمایی
- احسان جاوید، " ارزیابی تاثیر صنعت گردشگری بر کاربری اراضی شهری (نمونه موردی شهریزد)"، راهنمایی
- شیدا مسیحی، " برنامه ریزی توسعه پایدار بافت فرسوده شهری با رویکرد CDS  ( نمونه موردی : منطقه پنج شهر اهواز)"، راهنمایی
- محمد ناصحی، " برنامه¬ریزی توسعه محلات تاریخی شهر مشهد با رویکردتوسعه پایدار محله¬ای( نمونه مطالعاتی : محله سرشور شهر مشهد ) "، راهنمایی
- سمانه رفیع، " برنامه ریزی ایجاد فضاهای امن شهری با تاکید برپیاده مداری و توسعه گردشگری (بافت تاریخی میبد) "، راهنمایی
- زهرا شجاعی، " برنامه ریزی ایجاد بوم شهر پایدار در شهر های ساحلی (نمونه موردی: شهر بندرعباس) "، راهنمایی
- حمید طبسی، " قابلیت سنجی ارتقا پیاده مداری در محلات قدیم شهری (نمونه موردی: محله یوسف آباد تهران)"،  راهنمایی
- نجمه توکلی، "نقش تشکل های مردمی و سازمان های مردم نهاد دربازآفرینی پایدار شهری نمونه موردی:  (محلات ناحیه غرب شهرکرد) "، راهنمایی
-  زهرا روشندل، "آفرینش فضاهای آموزنده برای کودکان نمونه موردی (پارک آموزشی _ فرهنگی شهرستان آباده)"، مشاوره 
- یگانه طباطبائی، " طراحی گره های شهری با تاکید بر ارتقا سرزندگی (نمونه موردی: تقاطع چهارراه خیام و سجاد مشهد) "، مشاوره
- محمد مهدی ارجمند، "برنامه ريزى ايجاد شهر ايمن در مناطق شهرى با رويكرد پدافند غير عامل نمونه موردى : منطقه 6 تهران "، مشاوره
- امیر محمد صفری، "برنامه ریزی شهر خلاق با رویکرد توسعه گردشگری در کلانشهر اصفهان" مشاوره
- امرا... دشتی، "نقش مدیریت شهری در بافتهای مسئله دار با رویکرد بازآفرینی پایدار شهری (نمونه موردی: محله¬ی مهدیه واقع در شهرکرد)،  مشاوره


توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات