محمدمهدی برغی  محمدمهدی برغی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33210000 (035)  32353004 (035)
 barghi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات

سوابق دانشگاهی

  رتبه 2 کشور در کنکور سال 1385 در رشته ادبیات و علوم انسانی | کارشناسی رشته حقوق | دانشگاه تهران 1389
  رتبه 2 کشور در کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 1390 | کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی | دانشگاه تهران 1392
  رتبه 1 کشور در کنکور سراسری دکتری سال 1392 | دکتری حقوق گرایش جزا و جرم شناسی | دانشگاه شهید بهشتی تهران 1397

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/20 | نظرات

سوابق پژوهشی

  •  1) مقالات علمی - پژوهشی
  •  
  3- « نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر » پذیرفته شده در فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
  2- « مفهوم سلب آزادی غیر کیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر » چاپ شده در پژوهش نامه حقوق کیفری
  1- « قرار بازداشت موقت در رویۀ دادگاه اروپایی حقوق بشر و مقایسۀ آن با ضوابط ناظر بر این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری 92 » چاپ شده در فصل نامه تحقیقات حقوقی

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/20 | نظرات

فعالیت های علمی - اجرایی

  • عضو هیأت علمی دانشگاه میبد
  • مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر یزد
  • عضو کمیسیون پژوهش کانون وکلای دادگستری استان یزد
  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • دارای مدرک زبان MSRT از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/20 | نظرات