مجتبی گلمحمدی شورکی  مجتبی گلمحمدی شورکی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 333212682 (035)  33213333 (035)
 golmohammadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

پیشینه دانشگاهی

 • دکتری (1396-1392): حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان (رتبه اول فارغ التحصیلی).
 • کارشناسی ارشد (1391-1388): حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران (رتبه دوم فارغ التحصیلی).
 • کارشناسی (1388-1384): حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان (رتبه اول فارغ التحصیلی).

توسط : golmohammadi | تاریخ : 1397/08/26 | نظرات

پیشینه پژوهشی

 • گل محمدی شورکی، مجتبی؛ پورحیدری، امید؛ بهارمقدم، مهدی. (1396). بررسی تأثیر مدیریت ذی‎نفعان بر سود تقسیمی و ارزش شرکت. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 371-394. (علمی - پژوهشی، ISC).
 • گل محمدی شورکی، مجتبی؛ پورحیدری، امید. (1395). تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت. نشریه پژوهش های کاربردی در گزارش های  مالی، دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، تابستان 1395، صفحه 25-50. (علمی - پژوهشی).
 • گل محمدی شورکی، مجتبی؛ پورحیدری، امید. (1394). تأثیر ریسک وضعیت مالیاتی شرکت بر حق‌الزحمۀ حسابرسی. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 301-318. (علمی - پژوهشی، ISC).
 • گل محمدی شورکی، مجتبی؛ پورحیدری، امید. (1393). سنجش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 12، شماره 47، پاییز 1393، صفحه 1-21. (علمی - پژوهشی، ISC).
 • گل محمدی شورکی، مجتبی؛ شکیبایی، علیرضا. (1393). تأثیر پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار بر بهره‌وری: رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA). فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، جلد ۲۲ شماره ۷۰ صفحات ۱۰۳-۱۱۸. (علمی - پژوهشی، ISC).
 • گل محمدی شورکی، مجتبی؛ حساس یگانه، یحیی. (1390). رابطه بین نرخ مؤثر مالیات و ویژگی های شرکت ها. فصلنامه پژوهشنامه مالیات، جلد ۱۹ شماره ۱۲ صفحات ۲۳۹-۲۶۴. (علمی - پژوهشی، ISC).

توسط : golmohammadi | تاریخ : 1397/08/26 | نظرات

مقالات کنفرانسی

 • گل محمدی شورکی، مجتبی؛ ناظمی اردکانی، مهدی؛ بصیری، احسان. (1396). بررسی رابطه بین مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت و اعتماد به نفس مدیریت درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری.
 • گل محمدی شورکی، مجتبی؛ خدامی پور، احمد. (1393). توسعه تئوری حسابداری مدیریت با استفاده از تئوری داده بنیاد، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ.

توسط : golmohammadi | تاریخ : 1397/08/26 | نظرات

عضویت ها و سایر افتخارات

 • عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران.
 • انجام خدمت سربازی از طریق گذراندن طرح پژوهشی با عنوان "حسابداری ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)" در سازمان بورس و اوراق بهادار.
 • گواهینامه حرفه ای اصول بازار سرمایه.
 

توسط : golmohammadi | تاریخ : 1397/08/26 | نظرات

پیشینه اجرایی

سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (حدود 3 سال): سرپرست و عضو گروه حسابرسی مالی و مالیاتی شرکتهای بورسی و غیر بورسی (شرکت آلومینیوم ایران، شرکت داروسازی حکیم، شرکت داروسازی خوارزمی، شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی ج.ا.ا، شرکت کوثر آذربایجان، شرکت فراسوی شرق، شرکت اوج صنعت پژوهش، تعدادی از شرکتهای کاشی استان یزد و ...).
 
سابقه سرپرستی حسابداری در شرکت کاشی (حدود 2 سال).

سابقه مدیریت مالی در شرکت نساجی و کاشی (حدود 2 سال).

همکاری با موسسه مدرسان شریف در طراحی پرسش های چهارگزینه ای کنکور ارشد حسابداری.

توسط : golmohammadi | تاریخ : 1397/12/09 | نظرات