نجمه نشاط

 نجمه نشاط  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 neshat meybod.ac.ir  صفحه شخصی
Google Scholar

توسط : admin | تاریخ : 1394/08/09 | نظرات