راهنمای ساخت فعالیتهای درسی در پردیس مجازی

توسط : msabpekar | تاریخ : 1397/04/19 | نظرات

راهنمای کار با کنفرانس (کلاس) های آنلاین و حضور و غیاب سیستمی

توسط : msabpekar | تاریخ : 1397/04/19 | نظرات

راهنمای قرار دادن لینک بازپخش کلاس در پردیس مجازی

توسط : msabpekar | تاریخ : 1397/04/19 | نظرات