میزان شهریه نوبت دوم(شبانه) مقطع دکتری 1400-1399 دانشگاه میبد

رشته

 شهريه ثابت

(ريال)

متغییر هر واحد

(ريال)

متغییر هر واحد رساله

(ريال)

علوم انسانی و الهيات

37.037.000

7.403.000

14.894.000


توسط : msabpekar | تاریخ : 1399/06/27 | نظرات