سیستم جامع گلستان
سيستم جامع گلستان حاصل بيش از دويست هزار نفر ساعت کار فشرده کارشناسی اعضا تيم، هزاران ساعت همکاری مديريت و کارشناسان دانشگاههای کشور و تجربه بيش از سی سال فعاليت در بخش های مختلف و طراحی و پياده سازی سيستم های دانشگاهی توسط کارشناسان تيم است که فرايندهای دانشگاهی را با کيفيت و کميت مناسب و کم نظيری پوشش می دهد.
پس از نهايی شدن مراحل طراحی و پياده سازی سيستم جامع دانشگاهی گلستان و با توجه به قابليت های منحصر به فرد آن، سيستم گلستان توسط شرکت نوپرداز اصفهان در دانشگاه های مختلف نصب و راه اندازی گرديد.
هم اکنون سيستم گلستان در کليه امور اجرايی تحت پوشش خود در بسياری از دانشگاه های کشور مورد استفاده قرار مي گيرد.
معرفی سیستم جامع آموزش گلستان
ورود به سامانه گلستان دانشگاه میبد
آموزش ثبت غیبت غیرموجه و نمره پایان ترم
نمونه برگه امتحانی جهت درج سوالات