معرفی پذیرش
اداره پذیرش دانشگاه یکی از اداره های زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی است که امور مربوط به پذیرش و نظام وظیفه دانشجویان را به عهده دارد.

وظایف اداره پذیرش و مشمولین:
* برنامه ریزی جهت پذیرش دانشجویان جدیدالورود کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در هر سال طبق دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور.
* دریافت اطلاعات دانشجویان جدید از سازمان سنجش و همکاری در تبدیل به فرمت مناسب برای سیستم گلستان.
* پذیرش الکترونیکی دانشجویان جدیدالورود در بدو ورود به دانشگاه.
* ثبت و دریافت مدارک دانشجویان در زمان های اعلام شده در سیستم گلستان.
* منع تحصیل دانشجویانی که مدارک فیزیکی خود را در زمان مشخص به اداره پذیرش دانشگاه تحویل نداده اند طبق دستورالعمل وزارت علوم.
* انجام اصلاحات مربوط به آدرس و مشخصات شناسنامه ای و تحصیلی دانشجویان در سیستم گلستان.
* اعلام مغایرت معدل و مغایرت مشخصات شناسنامه ای به سازمان سنجش آموزش کشور.
* تخصیص شماره دانشجویی به دانشجویان.
* درج کلیه اطلاعات لازم در خصوص نظام وظیفه در سیستم گلستان (ویژه آقایان).
* صدور درخواست های معافیت تحصیلی دانشجویان از حوزه نظام وظیفه (ویژه آقایان).
* انجام مکاتبات لازم در رابطه با امور نظام وظیفه دانشجویان (ویژه آقایان).
* چاپ کارت های شرکت در آزمون، کارنامه محرمانه و قراردادن آن در پرونده دانشجویان.
* درخواست تأئیدیه تحصیلی مقاطع قبلی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
* بررسی تأئیدیه های تحصیلی و اعلام مغایرت معدل به سازمان سنجش آموزش کشور.
* دریافت، بررسی و اسکن تأئیدیه های تحصیلی مقاطع قبلی دانشجویان در سیستم گلستان.
* بررسی پرونده های دانشجویان ورودی های قبل که در شرف فارغ التحصیلی می باشند و اعلام کسری مدارک به آن ها.
* ثبت نام دانشجویان انتقالی و بررسی مدارک آن ها.
* درخواست معافیت تحصیلی جهت دانشجویان انتقالی.
* ارسال پرونده دانشجویان اخراجی و انصرافی پس از بررسی به اداره دانش آموختگان.
* ارسال پرونده دانشجویان فارغ التحصیل پس از بررسی و تأئیدیه به اداره دانش آموختگان.
* عکس دار نمودن فایل اطلاعات جامع دانشجویان انتقالی و یا دانشجویانی که به هر دلیل فایل آن ها عکس دار نمی باشد.