ردیف

عنوان واحد

نوع

آدرس سایت

1

دانشگاه میبد

دانشگاه

http://meybod.ac.ir//

2

دانشگاه اراک

دانشگاه

http://www.araku.ac.ir

3

دانشگاه اردکان

دانشگاه

http://www.ardakan.ac.ir

4

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی

http://www.ihu.ac.ir/

5

دانشگاه ارومیه

دانشگاه

http://www.urmia.ac.ir

6

دانشگاه اصفهان

دانشگاه

http://www.ui.ac.ir

7

دانشگاه الزهرا(س)

دانشگاه

http://www.alzahra.ac.ir

8

دانشگاه ایلام

دانشگاه

http://www.ilam.ac.ir

9

دانشگاه بجنورد

دانشگاه

http://www.ub.ac.ir

10

دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه

http://www.buqaen.ac.ir

11

دانشگاه بناب

دانشگاه

http://www.Bonabu.ac.ir

12

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه

http://www.basu.ac.ir

13

دانشگاه بیرجند

دانشگاه

http://www.birjand.ac.ir

14

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

دانشگاه

http://www.ikiu.ac.ir

15

دانشگاه پیام نور

دانشگاه

http://www.pnu.ac.ir

16

دانشگاه تبریز

دانشگاه

http://www.tabrizu.ac.ir

17

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

دانشگاه

http://www.ausmt.ac.ir

18

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دانشگاه

http://www.kgut.ac.ir

19

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

مرکز آموزش عالی

http://www.iasbs.ac.ir

20

دانشگاه تربت حیدریه

دانشگاه

http://www.torbath.ac.ir

21

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی

http://www.srttu.edu

22

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه

http://www.modares.ac.ir

23

دانشگاه تفرش

 

http://www.tafreshu.ac.ir

24

دانشگاه تهران

دانشگاه

http://www.ut.ac.ir

25

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

دانشگاه

http://www.uast.ac.ir

26

دانشگاه جهرم

دانشگاه

http://www.jahromu.ac.ir/

27

دانشگاه جیرفت

دانشگاه

http://ujiroft.ac.ir

28

دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)

دانشگاه

http://www.abru.ac.ir

29

دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)

دانشکده

http://www.hmu.ac.ir

30

دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)

دانشکده

http://www.narjesrafsanjan.ir

31

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه

http://www.hsu.ac.ir

32

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه

http://www.pgu.ac.ir

33

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه

http://khu.ac.ir

34

دانشگاه دامغان

دانشگاه

http://www.du.ac.ir

35

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاه

http://www.cmu.ac.ir

36

دانشگاه رازی

دانشگاه

http://www.razi.ac.ir

37

دانشگاه زابل

دانشگاه

http://www.uoz.ac.ir

38

دانشگاه زنجان

دانشگاه

http://www.znu.ac.ir

39

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشگاه

http://www.kazerunsfu.ac.ir

40

دانشگاه سمنان

دانشگاه

http://semnan.ac.ir

41

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دانشگاه

http://www.sjau.ac.ir

42

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه

http://www.usb.ac.ir

43

دانشگاه شاهد

دانشگاه

http://www.shahed.ac.ir

44

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه

http://www.sku.ac.ir

45

دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاه

http://www.uk.ac.ir

46

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه

http://www.sbu.ac.ir

47

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه

http://www.scu.ac.ir

48

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

دانشگاه

http://www.azaruniv.ac.ir

49

دانشگاه شیراز

دانشگاه

http://www.shirazu.ac.ir

50

دانشگاه صداوسیما

دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی

http://iribu.ac.ir

51

دانشگاه صنایع ومعادن ایران

دانشگاه

http://www.iuim.ac.ir

52

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی

http://www.put.ac.ir

53

دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه

http://www.arakut.ac.ir

54

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه

http://www.uut.ac.ir

55

دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاه

http://www.birjandut.ac.ir

56

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

دانشگاه

http://www.jsu.ac.ir

57

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

دانشگاه

http://www.bkatu.ac.ir

58

دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشگاه

http://www.sirjantech.ac.ir

59

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

دانشگاه

http://www.shhut.ac.ir

60

دانشگاه صنعتی قم

دانشگاه

http://www.qut.ac.ir

61

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاه

http://www.kut.ac.ir

62

دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه

http://www.hut.ac.ir

63

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه

http://www.iut.ac.ir

64

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه

http://www.aut.ac.ir

65

دانشگاه صنعتی بابل

دانشگاه

http://www.Nit.ac.ir

66

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه

http://www.kntu.ac.ir

67

دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه

http://www.sut.ac.ir

68

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه

http://www.shahroodut.ac.ir

69

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه

http://www.sharif.ir

70

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه

http://www.sutech.ac.ir

71

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه

http://www.atu.ac.ir

72

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه

http://www.iust.ac.ir

73

دانشگاه علم وفناوری مازندران

دانشگاه

https://www.mazust.ac.ir

74

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشگاه

http://www.sanru.ac.ir

75

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشگاه

http://www.kmsu.ac.ir

76

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه

http://www.gau.ac.ir

77

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه

http://www.um.ac.ir

78

دانشگاه فرزانگان سمنان

دانشگاه

http://fgusem.ac.ir

79

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی

http://www.cfu.ac.ir

80

دانشگاه فسا

دانشگاه

http://www.fasau.ac.ir

81

دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)

دانشکده

http://www.sunt.ir

82

دانشگاه فنی وحرفه ای

دانشگاه

http://www.tvu.ac.ir

83

دانشگاه قم

دانشگاه

http://www.qom.ac.ir

84

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دانشگاه

http://www.ramin.ac.ir

85

دانشگاه کوثر

دانشگاه

http://www.kub.ac.ir

86

دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

دانشکده

http://www.ugsr.ir

87

دانشگاه گلستان

دانشگاه

http://www.gu.ac.ir

88

دانشگاه گنبد کاووس

دانشگاه

http://www.gonbad.ac.ir

89

دانشگاه گیلان

دانشگاه

http://www.guilan.ac.ir

90

دانشگاه لرستان

دانشگاه

http://www.lu.ac.ir

91

دانشگاه مازندران

دانشگاه

http://www.umz.ac.ir

92

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه

http://www.uma.ac.ir

93

دانشگاه مراغه

دانشگاه

http://www.maragheh.ac.ir

94

دانشگاه ملایر

دانشگاه

http://www.malayeru.ac.ir

95

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

دانشگاه

http://www.qiet.ac.ir

96

دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار

دانشگاه

http://www.golbaharusnt.ac.ir

97

مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)

مجتمع آموزش عالی

http://www.Nahgu.ac.ir

98

دانشگاه نیشابور

دانشگاه

http://fa.neyshabur.ac.ir/fa/

99

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه

http://www.hormozgan.ac.ir

100

دانشگاه هنر

دانشگاه

http://www.art.ac.ir

101

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه

http://www.tabriziau.ac.ir

102

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه

http://www.aui.ac.ir

103

دانشگاه هنرشیراز

دانشگاه

http://www.shirazartu.ac.ir

104

دانشگاه ولایت

دانشگاه

http://www.velayat.ac.ir

105

دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان

دانشگاه

http://www.vru.ac.ir

106

دانشگاه یزد

دانشگاه

http://www.yazd.ac.ir

107

دانشگاه کاشان

دانشگاه

http://www.kashanu.ac.ir

108

دانشگاه کردستان

دانشگاه

http://www.uok.ac.ir

109

دانشگاه یاسوج

دانشگاه

http://www.yu.ac.ir

110

دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار

دانشکده

http://Khansar-cmc.ac.ir

111

دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب

دانشکده

http://shirazu.ac.ir

112

دانشکده فنی ومهندسی گلپایگان

دانشکده

http://www.gut.ac.ir

113

سجاد

 

 

114

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 

http://www.istt.ir/

115

عقیق

 

http://aghigh.ac.ir

116

علامه محدث نوری

 

 

117

مجتمع آموزش عالی اسفراین

مجتمع آموزش عالی

http://www.esfarayen.ac.ir

118

مجتمع آموزش عالی بم

مجتمع آموزش عالی

http://www.bam.ac.ir

119

مجتمع آموزش عالی پیامبراعظم(ص)

 

http://www.mpa.medu.ir

120

دانشکده کشاورزی و دام پروی تربت جام

دانشکده

http://www.tjamcaas.ac.ir//

121

مجتمع آموزش عالی زرند

مجتمع آموزش عالی

http://zarand.ac.ir

122

مجتمع آموزش عالی سراوان

مجتمع آموزش عالی

http://www.saravan.ac.ir

123

مجتمع آموزش عالی گناباد

مجتمع آموزش عالی

http://www.gonabad.ac.ir//

124

دانشکده کشاورزی شیروان

دانشکده

http://cheshirvan.ac.ir//

125

مرکز آموزش عالی لار

مرکز آموزش عالی

http://www.lar.ac.ir

126

مرکز آموزش عالی کازرون

 

 

127

مرکزآموزش عالی استهبان

مرکز آموزش عالی

http://www.Estahbanihe.ac.ir

128

مرکزآموزش عالی اقلید

مرکز آموزش عالی

http://www.Eghlid.ac.ir

129

مرکزآموزش عالی شهرضا

مرکز آموزش عالی

http://www.shahreza.ac.ir

130

مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا

مرکز آموزش عالی

http://www.bzte.ac.ir

131

مرکزآموزش عالی لامرد

مرکز آموزش عالی

http://www.lamerdhec.ac.ir

132

مرکزآموزش عالی ممسنی

مرکز آموزش عالی

http://www.mamasaniu.ir

133

مرکز آموزش عالی محلات

مرکز آموزش عالی

http://www.mahallat.ac.ir

134

مرکز پژوهشی مدیریت صنعتی ایران

 

 

135

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

http://incubator.gau.ac.ir

136

مرکزآموزش عالی فیروزآباد

مرکز آموزش عالی

http://www.fabad-ihe.ac.ir

137

مرکزآموزش عالی کاشمر

مرکز آموزش عالی

http://www.ihekashmar.ac.ir

138

مرکزرشد واحدهای فناوری دانشگاه کاشان

 

http://roshd@kashanu.ac.ir


توضیحات

1- منبع اطلاعات فوق وب سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس حروف الفبا مرتب شده است.
2- برای دستری به دانشگاه یا مرکز علمی مورد نظر خود می توانید از کلیدهای ترکیبی Ctrl+F استفاده نموده سپس قسمتی از واژه مورد نظر را در کادر ظاهر شده تایپ نمائید.
3- همچنین می توانید از بخش موتور جستجوی سایت که فرم آن در سربرگ همین سایت تعبیه شده استفاده نموده و به وب سایت دانشگاه یا مرکز علمی مد نظر خود دسترسی داشته باشید.