اخبار

 

همکاری مشترک دانشگاه میبد و اداره بهزیستی جهت تشکیل کارگروه تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده
همکاری مشترک دانشگاه میبد و اداره بهزیستی جهت تشکیل کارگروه تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده
دراین نشست ضمن بررسی آسیبهای شایع اجتماعی شهرستان، تفاهم نامه ای جهت ایجاد سازوکارهای لازم برای تشکیل کارگروه تخصصی از کارشناسان مجرب هردو ارگان تنظیم شد.
تاریخ: 1401/05/26
تعداد نظرات:0
تعداد بازدیدها:91